Træfældning Humlebæk

  • Træfældning Humlebæk - Bestil 3 faste tilbud
  • 3 reelle firmaer afsender tilbud
  • Træfældning - Brug vores gratis tjeneste

Vejnavne i
postnummer 3050

Ved Hegnet
Krummediget
Toeltvej
Fasanstien
Skolebakken
Bellisvej
Bogårdsvej
Stillekrog
Frederikkevej
Nyvej
Storemosen
Bakkegårdsvej
Humlehaven
Solvangsvej
Louisevej
Ole Kielbergs Vej
Sandvejen
Kastanie Alle
Mosevej
Solbakkevej

Find en pålidelig træfældning Humlebæk specialist

Vores tilknyttede dygtige samarbejdspartnere i Humlebæk har lang erfaring med både små og store træfældningsopgaver. Uanset størrelsen på din opgave bør du få 3 tilbud på træfældningsopgaven så du har et sammenligningsgrundlag, inden du tager en beslutning og vælger en træfældningsspecialist.
Inden for de senere år er anvendelsen af hydrauliske kiler/hjælpemidler, der helt eller delvis kan erstatte de almindeligt kendte kiler, blevet mere udbredt. I Tyskland, Østrig og Schweiz har de vundet en vis udbredelse især i områder med kuperet terræn.
Der må en overordnet plan til, så der kan afsættes midler til træplantning over længere åremål. Der må også udpeges områder, hvor der ikke senere skal bygges eller laves om på gader og veje. Og så skal der lægges en fagligt begrundet plan for plejen af træerne og deres nærmeste miljø. Ligeledes for den uundgåelige udskiftning af farlige eller udlevede, ældre træer.

Fældesnittet

Fældesnit under forhuggets vandrette snit giver fiberudtræk op i kævlen. Det har også sikkerhedsmæssig betydning med et rigtigt placeret fældesnit. Ved fældning op ad bakke vil et højere liggende fældesnit i forhold til forhugget betyde, at træet kan glide af stødet.
Ved utilsigtet påfældning mod et stående træ kan et lavt fældesnit medføre fare for dig, da der opstår store bagudvendte kræfter, der får træet til at glide baglæns. Naturgødninger/kompost indeholder mineraler i en form, der er bundet til organiske stoffer, mens kunstgødninger består af forholdsvis få, uorganiske salte.
Disse mineralske salte frigives øjeblikkeligt, når kunstgødningen er opløst. Omvendt indeholder de organiske gødningsstoffer alle de mineraler, træerne har brug for, men de bliver frigjort ved nedbrydning i et langsomt tempo. Derfor ser man sjældent fejlgødskning med naturgødninger/kompost.

Rutinerede træfældningseksperter er klar til din opgave

I Humlebæk udfører autoriserede træfældningsspecialister mange opgaver for både private og firmaer:
  • Fuldkronereduktion
  • Motormanuel træfældning
  • Opskæring af stammer
  • Brændekløvning
  • Rodfræsning

3 træfældere i postnr. 3050

JFP Anlæg og Pleje
Storemosen 13
3050 Humlebæk
CVR: 31218578
sites.google.com/site/jfpanlaegogpleje
Abekattens Træpleje
Toeltvej 22
3050 Humlebæk
CVR: 19091570
Philip's Træfældning
Boserupvej 302
3050 Humlebæk
CVR: 19134792
Tlf. 45862292