Træfældning Maribo

  • Træfældning Maribo - Bestil 3 skarpe tilbud
  • 3 bundsolide firmaer udarbejder tilbud
  • Træfældning - Tilbud fra kreative firmaer

Få 3 Træfældning Maribo tilbud

Lokale vejnavne
Maribo

Binnitsemark
Nørresøparken
Torvet
Haldsvej
Krøngevej
Hunseby Kirkevej
Klostergade
Engvej
Nørrevang
Blæsenborg Allé
Margretecenteret
Bangshave Parken
Hillestolpevej
Maribovej
Skørringe Kirkevej
Kristianssædevej
Grønvej
Datavej
Søndervænget
Refshale Byvej

Træfældning Maribo - Vi skaffer dig 3 spændende tilbud

Vi finder den træfælder i Maribo, der passer bedst til din specifikke opgave. Via vores netværk kan vi hurtigt vælge mellem en lang række kompetente træfældningseksperter. Det er bl.a. andet derfor, at vi kan matche din træfældningsopgave med det rette træfældningsfirma til dig i Maribo.
Vi leverer gartis 3 tilbud fra forskellige firmaer med speciale i træfældning Maribo og omegn, og så er det udelukkende op til dig, hvis ønsker at bruge et af disse tilbud eller ej. Det er vigtigt, at du får kontakt til en specialist i træfældning, som kan sit kram. Vi finder de mest relevante træfældningseksperter i Maribo og omegn.
Bibehold en lille del af fældekammen i den ene side, så træet ikke for tidligt går af stødet og borer sig ned i jorden. Ved den efterfølgende manuelle neddrejning drejes fældekammen fra hinanden. Ved anvendelse af traktor trækkes fældekammen i stykker.

Faremomenter under træfældning

Såfremt man fejlagtigt skærer hele fældekammen over, opstår der faremomenter. Fremgangsmåden kan kun anbefales for øvede, der fører saven med sikker hånd. Så snart træet er begyndt at falde igennem de andre træer, bør man træde tilbage. En anden fremgangsmåde er at skære korte stykker af det hængende træ.
Dette kan være farligt, især hvis det hængende træ står næsten lodret, det vil sige mere end ca. 45 grader i forhold til jordplanet. Efter afskæring af en eller flere meterstykker bliver træet tit hængende i stedet for at falde mod jorden. Det stiller sig lodret, og der er fare for, at det pågældende træs krone river sig løs og falder ned på den, som skover.

Fældning, trimning, reducering, pleje, rod- og stubfræsning

Huskeliste vedr. håndtering af hængere
  • skær kun mindre træ ned, hvis de har en hældning under 40°
  • det er forbudt at fælde det træ, der holder en hænger
  • man må kun skrue mindre nåletræ ned
  • det er forbudt at foretage korsfældning

Få 3 Træfældning Maribo tilbud


Træfældning Maribo eksempler:

M.P. Have & Anlægning
Rødkløvervej 4, Hillested
4930 Maribo
CVR: 30312767
Hjemmeside
HVH Entreprise ApS
Hjulsporet 11-13
4930 Maribo
CVR: 13917302
Hjemmeside
Rene´s Hus- og Haveservice
Kirkevejen 77
4930 Maribo
CVR: 35952381
Hjemmeside