Træfældning Helsinge

  • Træfældning Helsinge - Indhent 3 tiltalende tilbud
  • 3 rutinerede firmaer afgiver tilbud
  • Træfældning - Gratis tilbud - indhent dem i dag

Eksempler på
vejnavne i 3200

Bryggervej
Kagerup Park
Landagervej
Møllebjergvej
Ahornvej
Græsmosevej
Husebyvej
Ahornvænget
Nørretoftevej
Fyrrevej
Møllevangsvej
Elmevej
Kagerup Stationsvej
Dalvej
Lindevej
Bakkevej
Allikebakken
Birkehøjvej
Engstien
Møllevangen

Træfældning Helsinge → Få 3 seriøse tilbud på 36 timer

I Helsinge tilbyder lokale firmaer træfældning til attraktive priser. Via denne gratis onlineservice, kan du hurtigt få 3 perfekte tilbud på træfældning i Helsinge. Vores partnere har altid som mål at være tæt på kunden. Ud over den gode kundekontakt, er vores partnere kendt som loyale og professionelle samarbejdspartnere.
Problemer med spidse grenvinkler, som er opstået meget tidligt i træets ungdom, lader sig ikke rette alene ved, at træet bliver ældre. Ligeledes vil det gamle træs øgede tilbøjelighed til at sætte vanris let kunne føre til, at der dannes nye grene med meget spidse grenvinkler.
I det tilfælde forhindres en sammenvoksning af grenens og stammens ved. Problemerne forværres yderligere ved, at der også skal være plads til to lag bark inde i den indgroede grenvinkel. Hvis spillet ikke kan trække mere, afbrydes indspilningen, og fældekammen skæres smallere i begge sider. Fortsæt således, indtil træet ligger på jorden.

Skæring af bagtåen

Når bagtåen som det sidste skæres, må man undgå at stå lige bag den. Den kan pludselig give efter og trække en stor del af de underjordiske rodudløb med op. Stå ved siden af og skær bagtåen bagfra og frem mod fældekammen. Brug bagtå ved forhæng, ved tvivl om faldretning og i blæsevejr.
Når træet er over ca. 30 cm i brysthøjde, forlanger Arbejdstilsynet brug af bagtå i blæsevejr. Der kan optræde adskillige, skadelige gasarter i luften omkring træerne. Den værste, og det vil i denne forbindelse sige: den mest aktive, er ozon (O3).
Men også de såkaldte nitrøse gasser kan give alvorlige ætsninger på blade og andre, grønne dele af træerne. Det gælder i særligt høj grad dér, hvor der er kort afstand mellem tæt trafik og træerne. Tilmed opstår der en rest af uforbrændte kulbrinter i forbindelse med enhver brug af forbrændingsmotorer.

Håndværkertilbud - Indtast din opgave online

Eksempler på arbejdsområder for autoriserede træfældningsspecialister i Helsinge.
  • Trætrimning
  • Udtynding af krone
  • Risikovurdering af træer
  • Udtynding af træer
  • Opskæring til flis

Tre træfældere fra 3200 Helsinge

Alt i Alt
Maglebjergvej 15
3200 Helsinge
CVR: 15936142
www.altialt.com
Amossens Træfælding
Bækkegårdsvej 10
3200 Helsinge
CVR: 26664160
Tlf. 48712393
Gribskov Have Og Flise-Teknik Aps
Møngevej 49
3200 Helsinge
CVR: 35527532
Tlf. 42450470