Træfældning Gilleleje

  • Træfældning Gilleleje - Bestil 3 stærke tilbud
  • 3 dygtige firmaer udarbejder tilbud
  • Træfældning - Udfyld webformularen på under 6 minutter

Få 3 Træfældning Gilleleje tilbud

Lokale vejnavne
Gilleleje

Klitvej
Kongsgaden
Munkehøjvej
Nordlævej
Klintevangen
Hesbjergvej
Mosesvinget
Løvhøjen
Hestehaven
Jasminvej
Jørgensvej
Jacobslystvej
Jydebjergvej
Kaldehøjs-Åsen
Markgærdet
Irisvej
Morbærvej
Pinjevej
Ranunkelvej
Parkvej

Træfældning Gilleleje. Spar penge med 3 gode tilbud

At finde et seriøst træfældningsfirma i Gilleleje er ikke helt så let som du tror. Det er ikke alle træfældningseksperter, der har et godt ry - ikke engang i Gilleleje. Løsningen findes lige her på billig-gartner.dk. Vi tilbyder nemlig at skaffe den bedste pris på fældning eller topkaping af træer i Gilleleje med 3 gratis tilbud.
Afspærring i forbindelse med træfældning: Afspærringerne må aldrig foretages umiddelbart efter et sving, idet bilerne opdager afspærringen for sent. Når man foretager en afspærring, bør man være meget agtpågiven på, at ingen kører igennem afspærringen. Når den første vogn er stoppet, hænder det, at efterfølgende vogne blot overhaler. Derfor stiller man sig ud i kørebanen til den første bil er standset. Straks derefter stiller man sig ud i overhalingsbanen og standser trafikken der. Det er en hjælp at bruge advarselsskiltet Anden fare forsynet med underteksten Træfældning.

Stiksporskovninger

Træer med baghæng kan være så tynde, at der ikke er plads til at lave en bagtå, som kan holde savsporet åbent. I sådanne tilfælde anvendes kile eller fældejern på en særlig måde for at undgå at ramme det med sværdet. Det gælder for eksempel ved stiksporskovninger, hvor randtræer ønskes væltet ind i stykket for at undgå oprydningsarbejde på veje og lignende.
Sortimentet af giftige væsker omfatter blandt andet: forskellige olietyper, benzin, syrer og organiske opløsningsmidler. Alle disse kan true træerne på livet. Ligeledes vil alle opløsninger med tungmetaller (bly, cadmium, kviksølv, kobber, nikkel og krom f.eks.) skade træerne varigt. Alle former for trafikuheld rummer en risiko for udslip af farlige væsker. Det er snarest reglen, at det sker, ikke undtagelsen.

Vi sparer dig for mange penge (som du kan bruge bedre)

Man undgår flækskader ved fældning ved at:
  • foretage hjertestik
  • lave skrå snit
  • sørge for at fældekammen bliver meget smal
  • lave lidt dybere forhug

Få 3 Træfældning Gilleleje tilbud


Eksempel på træfældning i 3250 Gilleleje

Gilleleje Træfældning
Vesterbrogade 13
3250 Gilleleje
CVR: 20485884
Hjemmeside
Nordkystens Træfældning og Topkapning
Husmandsvejen 19
3250 Gilleleje
CVR: 18376385
Hjemmeside
Toloni Træpleje
Almevej 75
3250 Gilleleje
CVR: 15841249
Hjemmeside