Træfældning Ballerup

  • Træfældning Ballerup - Få 3 godkendte tilbud
  • 3 lokale firmaer sammensætter tilbud
  • Træfældning - Udfyld formularen på ca 5 min.

Få 3 Træfældning Ballerup tilbud

Postnummer 2750
vejnavne

Jupiterstien
Ring 4
Solvej
Kærvænget
Mergeltoften
Rugvænget
Lautrupparken
MacNiven Alle
Vårbuen
Lautrupvej
Pederstrupvej
Merkurstien
Mirabellestien
Pilehøjvej
Tingvænget
Sommerbuen
Råmosevej
Rådyrstien
Pæremosevej
Kildetoften

Få 3 tilbud på træfældning Ballerup - hurtigt og gratis

Vores samarbejdspartnere i Ballerup påtager sig alle træfældningsopgaver. Som privatkunde kan du forvente et professionelt udført job til tiden og til den aftale pris. Til alle træfældning Ballerup opgaver anvendes kun de bedste folk og professionelt værktøj, der garanterer en sikker, hurtig, effektiv og billig løsning.
Træer i byen trives som regel dårligt, de har vanskeligt ved at etablere sig under de naturfremmede vilkår. Mange steder er de slet ikke blevet plejet eller de er plejet forkert. Men træplejen har gennemløbet en rivende udvikling de seneste 15 år. Før den tid troede man på forskerne, når de påstod, at træer fungerer sådan og sådan.
Alle glemte, at deres viden byggede på undersøgelser af ærte- og majsplanter. De fleste troede også på trækirurgerne, når de fortalte, at det var bedst at skære ind til rent ved, at få renset råddet ud. Man begreb ikke, at råd er en følge af sygdommen.

Forhuggets dybde

Forhugget viser den retning, som træet skal falde. Forhuggets bund danner en linje, som kan sammenlignes med et hængsel, der styrer træet under faldet mod jorden. Forholdet mellem forhuggets bredde og stammens diameter er afgørende for forhuggets dybde. På de fleste træer bør bredden udgøre ca. 2/3 af stammediameteren.
Det gælder træer med frisk ved, uden eller med få rodudløb, og træer, som står lodret uden ensidigt kronehæng. Da det pågældende træs krone bør kunne falde gennem de andre træers kroner uden alt for store påvirkninger, bør der være vindstille eller kun lidt vind under fældningen.
Et grundlæggende problem er, at man ofte vælger at plante det forkerte træ. I sig selv er ingen træer forkerte, for alle arter er nøje tilpasset hver deres økologiske niche. Men i det meget vanskelige bymiljø kan selv små forskelle gøre én art uegnet på et sted, hvor en anden ville trives.

Arbejdet udføres altid til rette tid og til aftalte pris

I Ballerup kommune kan du få tre gratis tilbud på din træfældningsopgave, uanset hvor i kommunen du bor:
  • Lautrup
  • Harrestrup
  • Pederstrup
  • Baltorp
  • Aagerup

Få 3 Træfældning Ballerup tilbud


Eksempel på træfældning i Ballerup

Johns Anlægsteknik
Jonstrupvej 117
2750 Ballerup
CVR: 13196095
Hjemmeside
JA Have & Anlæg
Baltorpvej 165
2750 Ballerup
CVR: 26548594
Hjemmeside
FB Outcare
Træets Kvarter 12
2750 Ballerup
CVR: 32034152
Hjemmeside