Træfældning Ballerup

  • Træfældning Ballerup - Få 3 fortræffelige tilbud
  • 3 engagerede firmaer udformer tilbud
  • Træfældning - Vi har åbent døgnet rundt

Veje i postnummer 2750

Lindbjergvej
Østerhøj Bygade
Kai Hoffmanns Alle
Lerholmvej
Solbær Alle
Klausdalsbrovej
Vandværksvej
Slåen Alle
Nytoften
Marbækvej
Nørrevej
Primulavænget
MacDonald Alle
Skovspurvestien
Lautrupvang
Stenhusstræde
Knastebakken
Slettebjergvej
Odderstien
Lammets Kvarter

Få 3 tilbud på træfældning Ballerup - hurtigt og gratis

Vores samarbejdspartnere i Ballerup påtager sig alle træfældningsopgaver. Som privatkunde kan du forvente et professionelt udført job til tiden og til den aftale pris. Til alle træfældning Ballerup opgaver anvendes kun de bedste folk og professionelt værktøj, der garanterer en sikker, hurtig, effektiv og billig løsning.
Træer i byen trives som regel dårligt, de har vanskeligt ved at etablere sig under de naturfremmede vilkår. Mange steder er de slet ikke blevet plejet eller de er plejet forkert. Men træplejen har gennemløbet en rivende udvikling de seneste 15 år. Før den tid troede man på forskerne, når de påstod, at træer fungerer sådan og sådan.
Alle glemte, at deres viden byggede på undersøgelser af ærte- og majsplanter. De fleste troede også på trækirurgerne, når de fortalte, at det var bedst at skære ind til rent ved, at få renset råddet ud. Man begreb ikke, at råd er en følge af sygdommen.

Forhuggets dybde

Forhugget viser den retning, som træet skal falde. Forhuggets bund danner en linje, som kan sammenlignes med et hængsel, der styrer træet under faldet mod jorden. Forholdet mellem forhuggets bredde og stammens diameter er afgørende for forhuggets dybde. På de fleste træer bør bredden udgøre ca. 2/3 af stammediameteren.
Det gælder træer med frisk ved, uden eller med få rodudløb, og træer, som står lodret uden ensidigt kronehæng. Da det pågældende træs krone bør kunne falde gennem de andre træers kroner uden alt for store påvirkninger, bør der være vindstille eller kun lidt vind under fældningen.
Et grundlæggende problem er, at man ofte vælger at plante det forkerte træ. I sig selv er ingen træer forkerte, for alle arter er nøje tilpasset hver deres økologiske niche. Men i det meget vanskelige bymiljø kan selv små forskelle gøre én art uegnet på et sted, hvor en anden ville trives.

Arbejdet udføres altid til rette tid og til aftalte pris

I Ballerup kommune kan du få tre gratis tilbud på din træfældningsopgave, uanset hvor i kommunen du bor:
  • Lautrup
  • Harrestrup
  • Pederstrup
  • Baltorp
  • Aagerup

Aktuelle træfældere i 2750 Ballerup

FB Outcare
Træets Kvarter 12
2750 Ballerup
CVR: 32034152
www.outcare.dk
JA Have & Anlæg
Baltorpvej 165
2750 Ballerup
CVR: 26548594
www.ja-have-anlaeg.dk
Johns Anlægsteknik
Jonstrupvej 117
2750 Ballerup
CVR: 13196095
www.johns-anlaegsteknik.dk