Træfældning Albertslund

  • Træfældning Albertslund - Modtag 3 ypperlige tilbud
  • 3 velrenommerede firmaer afleverer tilbud
  • Træfældning - Find det bedste tilbud her

Vejnavne i
postnummer 2620

Maglestræde
Bytorvet
Ravnens Kvt
Birkelundsvej
Capellavænget
Humleslippen
Galgebakken Vester
Kildegården
Koglens Kvt
Alberts Vænge
Løvens Kvt
Eskebuen
Gadagervej
Kratager
Bymosevej
Herstedøstergade
Milebuen
Herstedøster Kirkestræde
Ballerupvej
Mölndalsparken

Træfældning Albertslund - Indtast din opgave i dag

3 uforpligtende tilbud på træfældning Albertslund! Kvit og frit! Uanset hvilken slags træfældning, det drejer sig om. Vi sætter dit træfældningsjob i udbud! Du får til gengæld 3 ekstraordinære tilbud i løbet af få dage fra lokale firmaer i Albertslund. De modtagne tilbud kan du frit vælge mellem eller takke nej til.
Aftalen om at udføre en træfældning opgave indgås direkte mellem træfældningsfirmaet og dig. Billig-gartner.dk er udelukkende formidler af kontakterne mellem de to parter (opgaveløser og opgavestiller). Som følge deraf har Billig-gartner.dk intet juridisk ansvar eller indflydelse på løsningen af opgaverne.
Vinklen mellem wire og jordplan på ikke være mere end 35°. Såfremt ankertrossen udgøres af en wirestrop, skal ankerdet pågældende træs bark beskyttes, for eksempel med et opskåret bildæk. En stærk nylongjord i stedet for en wirestrop beskytter også barken.

Fjernelse af fældede træer

I de senere år er det blevet almindeligt at aflægge korttømmer, som køres ud med krankøretøj. Det giver bedre muligheder for at undgå slæbeskader. Der bør tages hensyn til blivende træer og traktorførerens ønske om gode faldretninger. Træet bør kunne slæbes ud uden at de blivende træer bliver beskadiget.
l granbevoksninger er der et stort stamtal, og hensyn til udslæbning er særlig vigtigt. På den mineralfattige, sure jord vil førnen blive omsat langsomt. Her findes ikke mange regnorme og ikke noget mangfoldigt bakterieliv, så de seje cellulose- og Iigninholdige blade omsættes primært af svampe og smådyr.
Derved opstår der et trævlet, tørveagtigt og surt lag under førnen. Råjorden bliver udvasket for opløselige mineraler, og der dannes al dybere nede. Denne jordtype kaldes mor eller podzol.

Det er besværligt selv at skulle indhente tilbud

Få tilbud fra erfarne træfældningsfirmaer uanset hvor i Albertslund kommune du bor:
  • Vridsløselille
  • Herstedøster
  • Herstedvester
  • Herstedvang
  • Risby

3 træfældere i postnummer 2620

Sylwesters Haveanlæg
Herstedvesterstræde 54
2620 Albertslund
CVR: 36739398
Tlf. 31163196
HRH Gartner & Ejendomsservice A/S
Herstedøster Skolevej 16
2620 Albertslund
CVR: 26085462
www.hrh.dk
Alletiders Anlæg ApS
Herstedvang 7 A
2620 Albertslund
CVR: 33770316
www.alletiders-anlaeg.dk