Havemand Videbæk

  • Billig havemand Videbæk - Modtag 3 gratis tilbud
  • Få 29 procent rabat med 3 aktuelle tilbud
  • Du får kun tilbud fra faglærde havemænd

Det er ikke muligt at modtage 3 tilbud i øjeblikket

Eksempler på
vejnavne i 6920

Mejsen
Haunstrupvej
Vibevej
Ringkøbingvej
Nørlundvej
Granvænget
Brogårdsvej
Solskrænten
Hunnerupvej
Buskbankevej
Konvalvej
Gl Skolevej
Vorgodvej
Fyrrevænget
Rosenvænget
Chr Ågårdsvej
Jernbanegade
N C Madsensvej
Svalen
Skråvejen

Modtag 3 friske havetilbud på en billig havemand Videbæk


En stammehæk i haven

Stammehækken er den stramt klippede trærække, der med sin form skaber et betydeligt markant indtryk i det miljø, den befinder sig i. Den har til formål at skabe et arkitektonisk levende ”bygningsværk", der til tider (mellem klipningerne) har et næsten naturligt udseende.
Plejen sigter mod fastholdelse af den stramme geometriske form. Derved bibeholdes den arkitektoniske virkning. Det gøres ved én årlig klipning. Klipning: Der anvendes motorklipper, stangklipper eller hydraulisk klipper, ofte fra lift. Der klippes efter frihånd, så hækken bliver rimeligt lige.
Bedste klippetidspunkt er i vinterperioden, når træerne er i hvile. Kan man ikke vente så længe, bør der klippes sidst i september, så træerne ikke begynder at sætte nye skud op til vinteren. Klippes hækken én gang om året til Sct. Hans, vil den sætte mange nye skud i løbet af sommeren, hvilket får den til at se naturlig ud.

Vildskud og vanris

Vildskud og vanris: Skud fra roden (vildskud) eller skud på stammen (vanris) fjernes, så snart de observeres. Er det korte grønne skud, kan de rives af. Er de træagtige, klippes de af, så barken ikke skades.
Ukrudtsbekæmpelse: Da stammehækken ofte står i et anlæg, enten belægning, hæk eller græsarealer, fjernes evt. ukrudt ved renholdelse af disse arealer. Gødskning: Hvis stammehækken vokser dårligt eller har gule blade hen over sommeren, kan det være nødvendigt at tilføre gødning. Da det er træer, er det vigtigt, at der gødes i hele rodzonen, der ofte befinder sig uden for trækronens omfang.
Der anvendes fortrinsvis naturgødninger eller NPK 13-4-17. Der anvendes 2 kg pr. 100 m2 i midten af april eller først i august. Vanding: Vanding er som regel kun nødvendig i etableringsfasen. Der vandes altid med mindst 15 mm pr. gang, målt med en regnmåler i vandingsfeltet.


Aktuelle havemænd i postnr. 6920

René K Christensen
Tranemosevej 8
6920 Videbæk
CVR: 20076208
www.rc-service.dk
Kjelds Haveservice
Buen 9
6920 Videbæk
CVR: 37623792
Handyman Jørn Linddal
Raghedevej 4
6920 Videbæk
CVR: 30406079
www.linddal.dk