Billig-gartner.dk

Havemand Videbæk


Der kan desværre ikke bestilles 3 tilbud lige nu

Havemand Videbæk

Vejnavne i
postnummer 6920

Solhaven
Midtgårdsvej
Kløvervej
Vadvej
Prindalsvej
Bjørslevvej
Thyrasvej
Fiskbækvej
Brinken
Smallegade
Chr Ågårdsvej
Rolighedsvej
Sønderalle
Tranemosevej
Droslen
Ejstrupvej
Ahlervej
Finderupvej
Engtoften
Syrenvej

Modtag 3 friske havetilbud på en billig havemand Videbæk


En stammehæk i haven

Stammehækken er den stramt klippede trærække, der med sin form skaber et betydeligt markant indtryk i det miljø, den befinder sig i. Den har til formål at skabe et arkitektonisk levende ”bygningsværk", der til tider (mellem klipningerne) har et næsten naturligt udseende.
Plejen sigter mod fastholdelse af den stramme geometriske form. Derved bibeholdes den arkitektoniske virkning. Det gøres ved én årlig klipning. Klipning: Der anvendes motorklipper, stangklipper eller hydraulisk klipper, ofte fra lift. Der klippes efter frihånd, så hækken bliver rimeligt lige.
Bedste klippetidspunkt er i vinterperioden, når træerne er i hvile. Kan man ikke vente så længe, bør der klippes sidst i september, så træerne ikke begynder at sætte nye skud op til vinteren. Klippes hækken én gang om året til Sct. Hans, vil den sætte mange nye skud i løbet af sommeren, hvilket får den til at se naturlig ud.

Vildskud og vanris

Vildskud og vanris: Skud fra roden (vildskud) eller skud på stammen (vanris) fjernes, så snart de observeres. Er det korte grønne skud, kan de rives af. Er de træagtige, klippes de af, så barken ikke skades.
Ukrudtsbekæmpelse: Da stammehækken ofte står i et anlæg, enten belægning, hæk eller græsarealer, fjernes evt. ukrudt ved renholdelse af disse arealer. Gødskning: Hvis stammehækken vokser dårligt eller har gule blade hen over sommeren, kan det være nødvendigt at tilføre gødning. Da det er træer, er det vigtigt, at der gødes i hele rodzonen, der ofte befinder sig uden for trækronens omfang.
Der anvendes fortrinsvis naturgødninger eller NPK 13-4-17. Der anvendes 2 kg pr. 100 m2 i midten af april eller først i august. Vanding: Vanding er som regel kun nødvendig i etableringsfasen. Der vandes altid med mindst 15 mm pr. gang, målt med en regnmåler i vandingsfeltet.Tre havemænd fra postnr. 6920

Handyman Jørn Linddal
Raghedevej 4
6920 Videbæk
CVR: 30406079
www.linddal.dk
Herborg Planteskole
Finderupvej 35, Herborg
6920 Videbæk
CVR: 52613310
www.herborgplanteskole.dk
Entreprenør Egholm
Bredgade 114
6920 Videbæk
CVR: 34985340
www.entreprenoer-egholm.dk


© 2019 - www.billig-gartner.dk - Kontakt