Havemand Vesterbro

  • Billig havemand Vesterbro - Indhent 3 gratis tilbud
  • Få 22 pct rabat med 3 sammenlignelige tilbud
  • Få kun tilbud fra faglærde havemænd

3 tilbud på Gartner er i øjeblikket indstillet

Vi dækker også
postnummer 1650

Værnedamsvej
Kampmannsgade
Axeltorv
Tullinsgade
Westend
Kleinsgade
Saxogade
Sankt Jørgens Allé
Tove Ditlevsens Plads
Sankelmarksgade
Hammerichsgade
Herman Triers Plads
Gasværksvej
Staldgade
Kingosgade
Absalonsgade
Stenosgade
Bagerstræde
Kaalundsgade
Colbjørnsensgade

Havemand Vesterbro - Spar mange penge med 3 tilbud


Etableringsfasen

Etableringsfasen er den periode, hvor det grønne element etablerer sig, efter det er anlagt. Etableringsfasen må ikke forveksles med udtrykket ”etablering”, som anvendes inden for byggeri.
Når vi taler om pleje af grønne elementer, er etableringsfasen ensbetydende med et grønt anlæg, der ER bygget, altså i traditionelt håndværkersprog ”er etableret". Etableringsfasen strækker sig over en kortere årrække, hvor det er nødvendigt med ekstra pleje. Det gælder ekstra beskæringer, efterplantning, hvis planter mistrives eller dør, gødskning, kunstvanding, opbindinger på træer, ukrudtsbekæmpelse etc.
Opbygningsfasen er perioden efter, elementet er etableret, men inden det er i fuld funktion. For en brugsplæne er det 6-8 uger. For et bed med bunddækkebuske vil det være en kortere årrække. For en allé varer det måske 25 år.

Funktionsfasen

Funktionsfasen er perioden, hvor elementet er vokset til det forventede. Det er det grønne elements længste periode. Funktionsfasens længde er dog afhængig af den udførte pleje.
Man bør forvente, at når nogen, fx kunden, udtaler sig om pleje af et grønt element, vil det som regel være elementets funktionsfase, der hentydes til. Det kan endvidere ofte være nødvendigt at kende ”arkitektens” hensigter, altså hvordan funktionsfasen skal tage sig ud for det enkelte element, fx hække, træbeplantninger i byområder eller kraftigt voksende buske i små bede.
Der er ofte tænkt arkitektoniske linier med i det grønne anlæg. Fasens længde afhænger endvidere af, om elementet får den korrekte pleje.


Potentielle havemænd fra postnr. 1650

BHV Rengøring & Service
Saxogade 94
1662 København V
CVR: 29036292
www.bhvejendomsservice.dk