Billig-gartner.dk

Havemand Vesterbro


Der kan ikke indhentes 3 tilbud i øjeblikket

Havemand Vesterbro

Vesterbro
vejnavne eksempler

Ullerupgade
Reventlowsgade
Herholdtsgade
Sankt Jørgens Allé
Colbjørnsensgade
Tove Ditlevsens Plads
Ved Vesterport
Abel Cathrines Gade
Vester Søgade
Rosenørns Allé
Stenosgade
Kampmannsgade
Tullinsgade
Brorsonsgade
Kleinsgade
Gasværksvej
Axeltorv
Bagerstræde
Viktoriagade
Kaalundsgade

Havemand Vesterbro - Spar mange penge med 3 tilbud


Etableringsfasen

Etableringsfasen er den periode, hvor det grønne element etablerer sig, efter det er anlagt. Etableringsfasen må ikke forveksles med udtrykket ”etablering”, som anvendes inden for byggeri.
Når vi taler om pleje af grønne elementer, er etableringsfasen ensbetydende med et grønt anlæg, der ER bygget, altså i traditionelt håndværkersprog ”er etableret". Etableringsfasen strækker sig over en kortere årrække, hvor det er nødvendigt med ekstra pleje. Det gælder ekstra beskæringer, efterplantning, hvis planter mistrives eller dør, gødskning, kunstvanding, opbindinger på træer, ukrudtsbekæmpelse etc.
Opbygningsfasen er perioden efter, elementet er etableret, men inden det er i fuld funktion. For en brugsplæne er det 6-8 uger. For et bed med bunddækkebuske vil det være en kortere årrække. For en allé varer det måske 25 år.

Funktionsfasen

Funktionsfasen er perioden, hvor elementet er vokset til det forventede. Det er det grønne elements længste periode. Funktionsfasens længde er dog afhængig af den udførte pleje.
Man bør forvente, at når nogen, fx kunden, udtaler sig om pleje af et grønt element, vil det som regel være elementets funktionsfase, der hentydes til. Det kan endvidere ofte være nødvendigt at kende ”arkitektens” hensigter, altså hvordan funktionsfasen skal tage sig ud for det enkelte element, fx hække, træbeplantninger i byområder eller kraftigt voksende buske i små bede.
Der er ofte tænkt arkitektoniske linier med i det grønne anlæg. Fasens længde afhænger endvidere af, om elementet får den korrekte pleje.Lokale havemænd fra postnr. 1650

Den Unikke Have
Gasværksvej 12
1656 København V
CVR: 30379462
Tlf. 41581058
Jeppsson en mas
Broagergade 3
1672 København V
CVR: 34102651
Tlf. 26963364
La Tienda
Flensborggade 11
1669 København V
CVR: 35687386


© 2019 - www.billig-gartner.dk - Kontakt