Billig-gartner.dk

Havemand Varde


Grundet travlhed er "Få 3 tilbud" pt. ikke aktiv

Havemand Varde

Vejnavne i
postnummer 6800

Toften
Kong Kristoffersvej
Otto Frellos Plads
Hybenvangen
Troldhøj Alle
Irisvej
Krofennen
Malervej
Vandmøllen
Tømmerpladsen
Visselbjergvej
Knudsmarkvej
Teglgårdvej
Stokkebrovej
Nygade
P O Pedersens Vej
Kirkepladsen
Navervej
Snorupvej
Solvangen

Tilbud på havemand Varde - 3 tilbud giver nye muligheder


Hvad er busketter?

Buskettet er en større eller mindre samling af kraftigt voksende prydbuske. De anvendes ofte til at skabe rum eller til at skærme mod vinden. Buskettet er en sammenhængende buskbeplantning, hvor den enkelte plante er underlagt et helhedsindtryk.
Plejen sigter mod at opretholde helhedsindtrykket med sunde planter. Ukrudtsbekæmpelse i buskettet sker med skuffejern, hakkejern og rive - normalt 3-4 gange om året. Større mængder ukrudt fjernes, før det smider frø. Et veletableret busket får kun ukrudt rundt i kanten og efterhånden træagtigt ukrudt i beplantningen.
l etableringsfasen renholdes bedet hver 4. uge med hakke eller skuffejern, så ukrudtet ikke når at smide frø. Beskæring kanter: På den enkelte busk fjernes evt. døde grene. Ellers er det oftest kanterne på bedet, der skal klippes, især hvis de fylder mere end det areal, der ønskes dækket.

Beskæring af busketter

Beskæring: Buskettet kan beskæres med udtynding en gang årligt som prydbuskene, eller de kan forynges med en tilbageskæring med 7-8 års mellemrum. Gødskning: Buskettet gødes kun i etableringsfasen, og hvis buskene viser tegn på gødningsmangel.
Der anvendes primært humusforbedrende naturgødninger. Der kan derudover gødes efter en jordbund prøve eller en gødningsplan. Humuspleje: Jorden bør hvert år tilføres et solidt lag kompost på 2-3 cm, der spredes ud i vinterperioden. Herved opnås en levende og humusholdig sund jord med en effektiv omsætning.
De gamle rødder leverer fibre, og ormene vil have arbejdet sig igennem dem. Ulempen er, at jorden vil rumme mange skadedyr, som bare venter på at æde nogle af rødderne på de planter, man planter. Græsplæner og græsarealer er foretrukne levesteder for stankelbenlarver, smælderlarver og torbistlarver, der æder græsrødder.Find de bedste havemænd

Kildelunden ApS
Sønderskovvej 120
6800 Varde
CVR: 38284754
www.kildelunden.dk
Brydsø Have og Natur
Frøstrupskovvej 71
6800 Varde
CVR: 24975673
Tlf. 75254840
Lyst Hæk og Plæneserivce
Yderikvej 7
6800 Varde
CVR: 38400509


© 2019 - www.billig-gartner.dk - Kontakt