Havemand Varde

  • Billig havemand Varde - Modtag gratis 3 tilbud
  • Du sparer 16 pct med 3 hammerfede tilbud
  • Få kun tilbud fra energiske havemænd

3 tilbud på Gartner er indtil videre på pause

Veje i postnummer 6800

Roustvej
Kærsangervej
Snerlevej
Søndertoften
Møgelbjergvej
Kvong Kirkebakke
Vestbanevej
Næsgårdvej
Slugten
Merkurvej
Skonagervej
Kræmmerpassagen
Skovbrynet
Lindingbrovej
Lærkevej
Majsvænget
Troldhøj Alle
Nørregade
Troesmosevej
Kræmmergade

Tilbud på havemand Varde - 3 tilbud giver nye muligheder


Hvad er busketter?

Buskettet er en større eller mindre samling af kraftigt voksende prydbuske. De anvendes ofte til at skabe rum eller til at skærme mod vinden. Buskettet er en sammenhængende buskbeplantning, hvor den enkelte plante er underlagt et helhedsindtryk.
Plejen sigter mod at opretholde helhedsindtrykket med sunde planter. Ukrudtsbekæmpelse i buskettet sker med skuffejern, hakkejern og rive - normalt 3-4 gange om året. Større mængder ukrudt fjernes, før det smider frø. Et veletableret busket får kun ukrudt rundt i kanten og efterhånden træagtigt ukrudt i beplantningen.
l etableringsfasen renholdes bedet hver 4. uge med hakke eller skuffejern, så ukrudtet ikke når at smide frø. Beskæring kanter: På den enkelte busk fjernes evt. døde grene. Ellers er det oftest kanterne på bedet, der skal klippes, især hvis de fylder mere end det areal, der ønskes dækket.

Beskæring af busketter

Beskæring: Buskettet kan beskæres med udtynding en gang årligt som prydbuskene, eller de kan forynges med en tilbageskæring med 7-8 års mellemrum. Gødskning: Buskettet gødes kun i etableringsfasen, og hvis buskene viser tegn på gødningsmangel.
Der anvendes primært humusforbedrende naturgødninger. Der kan derudover gødes efter en jordbund prøve eller en gødningsplan. Humuspleje: Jorden bør hvert år tilføres et solidt lag kompost på 2-3 cm, der spredes ud i vinterperioden. Herved opnås en levende og humusholdig sund jord med en effektiv omsætning.
De gamle rødder leverer fibre, og ormene vil have arbejdet sig igennem dem. Ulempen er, at jorden vil rumme mange skadedyr, som bare venter på at æde nogle af rødderne på de planter, man planter. Græsplæner og græsarealer er foretrukne levesteder for stankelbenlarver, smælderlarver og torbistlarver, der æder græsrødder.


Eksempel på lokal havemand i 6800 Varde

Svend B. Thomsen A/S
Gellerupvej 91
6800 Varde
CVR: 12374674
Hjemmeside
sig haver og anlæg
Sct Gertrudsvej 35
6800 Varde
CVR: 36590343
Hjemmeside
LS Brolægning
Toftnæsvej 43
6800 Varde
CVR: 20277157
Hjemmeside