Havemand Tønder

  • Billig havemand Tønder - Få 3 gratis tilbud
  • Få ca 10 % i rabat med 3 optimale tilbud
  • Modtag kun tilbud fra topmotiverede havemænd

3 tilbud på Gartner er i øjeblikket stoppet

Postnummer 6270
vejnavne

Oksevej
Hjerpstedvej
Energivej
Mosevej
Kobbergade
Grippenfeldvej
Merstedvej
Nørretoften
Agertoften
Ludvig Andresensvej
Grønågade
Grøngårdvej
Karlsmindevej
Hostrupvej
Møgeltønder Omfartsvej
Richtsensgade
Marskvej
Leonhardtsvej
Anne Marievej
Midtengvej

Havemand Tønder området - Indhent gratis 3 aktuelle tilbud


Klatreplanter

Klatreplanterne anvendes til at skabe plantevækst og blomster op ad træer, bygninger, hegn, pergolaer eller stativer. Deres klatrende egenskaber gør dem velegnede til en vokseplads med begrænset plads. Enkelte arter anvendes udelukkende for deres blomster eller frugt.
Plejen sigter mod at sikre de enkelte arters etablering op af de ønskede voksepladser samt at udføre en korrekt beskæring for at opnå formålet. Ukrudtsbekæmpelse: Al jorden under klatreplanterne skal holdes helt fri for synligt ukrudt. Da planterne som regel står mellem anden beplantning, følger renholdelsen denne beplantning.
Beskæring, sommerblomstrende: De enkelte klatreplanter skæres tilbage på alle skud, gerne 3/4 dele af grenens længde. I løbet af sommeren skyder de til fuld størrelse og blomstring. Beskæring, forårsblomstrende: De forårsblomstrende klatreplanter sætter blomsterne på skuddene fra sidste år.

Beskæring og gødskning

Beskæring øvrige: Vedben, klatrehortensie, blåregn og andre, man ønsker der skal dække et stort areal, beskæres kun, når de bliver for store. Det pæneste resultat opnås, hvis de beskæres inden sæsonens nyvækst.
Gødskning: Klatreplanterne gødes kun i etableringsfasen, og hvis de viser tegn på gødningsmangel. Benyt primært humusforbedrende naturgødninger. Man kan derudover gøde efter en gødningsplan eller jordbundsprøve. Man vander ifølge den i tabellen markerede periode, når planterne i tørre perioder viser tegn på vandmangel.
Det viser sig ofte med hængende blade. Der vandes med ca. 20 liter pr. ml/30 mm pr. gang, der måles med en almindelig regnmåler. I varme perioder børd der vandes op til tre gange pr uge. Så kan de nå at sætte nye skud til næste års blomstring.


Eksempler på havemænd i 6270 Tønder

Sydjysk Skov & Haveservice
Emmerskevej 9
6270 Tønder
CVR: 32737420
www.sshs.dk
Christian Bahnsen
Ubjergvej 21
6270 Tønder
CVR: 17488082
Højmose Anlægsgartneri
Højmosevej 4 A
6270 Tønder
CVR: 25063147
www.hojmosehavecenter.dk