Billig-gartner.dk

Havemand Tønder


Grundet travlhed er "Få 3 tilbud" i dag ikke aktiv

Havemand Tønder

Tønder
vejnavne eksempler

Midtfeldtvej
Møllehusvej
Kanalvej
H C Davidsens Vej
Bernadottevej
Laugsvej
Gyden
Bønderbyvej
Allegade
Plantagevej
Grippenfeldvej
Møllevej
Pormosevej
Kærvej
Holmevej
Martin Hammerichsvej
Gammel Digevej
Leosalle
Jesper Lund Vej
Kogsvej

Havemand Tønder området - Indhent gratis 3 aktuelle tilbud


Klatreplanter

Klatreplanterne anvendes til at skabe plantevækst og blomster op ad træer, bygninger, hegn, pergolaer eller stativer. Deres klatrende egenskaber gør dem velegnede til en vokseplads med begrænset plads. Enkelte arter anvendes udelukkende for deres blomster eller frugt.
Plejen sigter mod at sikre de enkelte arters etablering op af de ønskede voksepladser samt at udføre en korrekt beskæring for at opnå formålet. Ukrudtsbekæmpelse: Al jorden under klatreplanterne skal holdes helt fri for synligt ukrudt. Da planterne som regel står mellem anden beplantning, følger renholdelsen denne beplantning.
Beskæring, sommerblomstrende: De enkelte klatreplanter skæres tilbage på alle skud, gerne 3/4 dele af grenens længde. I løbet af sommeren skyder de til fuld størrelse og blomstring. Beskæring, forårsblomstrende: De forårsblomstrende klatreplanter sætter blomsterne på skuddene fra sidste år.

Beskæring og gødskning

Beskæring øvrige: Vedben, klatrehortensie, blåregn og andre, man ønsker der skal dække et stort areal, beskæres kun, når de bliver for store. Det pæneste resultat opnås, hvis de beskæres inden sæsonens nyvækst.
Gødskning: Klatreplanterne gødes kun i etableringsfasen, og hvis de viser tegn på gødningsmangel. Benyt primært humusforbedrende naturgødninger. Man kan derudover gøde efter en gødningsplan eller jordbundsprøve. Man vander ifølge den i tabellen markerede periode, når planterne i tørre perioder viser tegn på vandmangel.
Det viser sig ofte med hængende blade. Der vandes med ca. 20 liter pr. ml/30 mm pr. gang, der måles med en almindelig regnmåler. I varme perioder børd der vandes op til tre gange pr uge. Så kan de nå at sætte nye skud til næste års blomstring.Eksempel på havemænd i postnr. 6270

Tønder Havecenter
Mejerholmvej 6
6270 Tønder
CVR: 14075380
Tlf. 74725180
Christian Bahnsen
Ubjergvej 21
6270 Tønder
CVR: 17488082
Nørrefenner Enterprise
Nørrefennervej 3
6270 Tønder
CVR: 15083433


© 2019 - www.billig-gartner.dk - Kontakt