Havemand Tønder

Billig havemand Tønder - Bestil gratis 3 tilbud

Du sparer 33 % med 3 ypperlige tilbud

Du modtager kun tilbud fra kreative havemænd

Havemand Tønder området - Indhent gratis 3 aktuelle tilbud

Klatreplanter

Klatreplanterne anvendes til at skabe plantevækst og blomster op ad træer, bygninger, hegn, pergolaer eller stativer. Deres klatrende egenskaber gør dem velegnede til en vokseplads med begrænset plads. Enkelte arter anvendes udelukkende for deres blomster eller frugt.
Plejen sigter mod at sikre de enkelte arters etablering op af de ønskede voksepladser samt at udføre en korrekt beskæring for at opnå formålet. Ukrudtsbekæmpelse: Al jorden under klatreplanterne skal holdes helt fri for synligt ukrudt. Da planterne som regel står mellem anden beplantning, følger renholdelsen denne beplantning.
Beskæring, sommerblomstrende: De enkelte klatreplanter skæres tilbage på alle skud, gerne 3/4 dele af grenens længde. I løbet af sommeren skyder de til fuld størrelse og blomstring. Beskæring, forårsblomstrende: De forårsblomstrende klatreplanter sætter blomsterne på skuddene fra sidste år.

Beskæring og gødskning

Beskæring øvrige: Vedben, klatrehortensie, blåregn og andre, man ønsker der skal dække et stort areal, beskæres kun, når de bliver for store. Det pæneste resultat opnås, hvis de beskæres inden sæsonens nyvækst.
Gødskning: Klatreplanterne gødes kun i etableringsfasen, og hvis de viser tegn på gødningsmangel. Benyt primært humusforbedrende naturgødninger. Man kan derudover gøde efter en gødningsplan eller jordbundsprøve. Man vander ifølge den i tabellen markerede periode, når planterne i tørre perioder viser tegn på vandmangel.
Det viser sig ofte med hængende blade. Der vandes med ca. 20 liter pr. ml/30 mm pr. gang, der måles med en almindelig regnmåler. I varme perioder børd der vandes op til tre gange pr uge. Så kan de nå at sætte nye skud til næste års blomstring.

Havemænd Tønder eksempel:


Kjelkvist A/S

Ndr Landevej 39
6270 Tønder
CVR: 31162343
www.kjelkvist.com

Vodder-Service

Møllevej 30
6270 Tønder
CVR: 38892894
Tlf. 50118624

Viggo Bjerrum Andersen

Sølstedvej 3, Sølsted
6270 Tønder
CVR: 50461610

Haveservice v/Carsten Meyer

Elisabethvej 8
6270 Tønder
CVR: 38321706


EO-Service

Ved Slotsbanken 12 B
6270 Tønder
CVR: 28172052
www.eoservice.dk

Sydjysk Skov & Haveservice

Emmerskevej 9
6270 Tønder
CVR: 32737420
www.sshs.dk

Nørrefenner Enterprise

Nørrefennervej 3
6270 Tønder
CVR: 15083433


Tønder Havecenter

Mejerholmvej 6
6270 Tønder
CVR: 14075380
Tlf. 74725180

Christian Bahnsen

Ubjergvej 21
6270 Tønder
CVR: 17488082

Havemand Tønder