Havemand Syddjurs

  • Billig havemand Syddjurs - Få 3 gratis tilbud
  • Få 23 pct rabat med 3 optimale tilbud
  • Du får kun tilbud fra pålidelige havemænd

Grundet travlhed er "Få 3 tilbud" indtil videre ikke tilgængelig

Lokale veje
Syddjurs

Bregnet Bakke
Gåsebakken
Nørrevangsalle
Søndervangen
Nørregyde
Jagtvej
Tjørnevænget
Mosevænget
Følfodvej
Den Gamle Vej
Toften
Hejrevej
Skovridervej
Husflidsvej
Gartnervangen
Blåbærvej
Engvangen
Østre Fasanvej
Lillehøjvej
Svanevej

Billig havemand Syddjurs. Spar 29 pct på havearbejdet


En sø i haven

Den naturlige sø er den forholdsvis lille sø, der ligger i haver eller parker. Den er naturligt opstået og holder sig selv fyldt med vand. Den er frit tilgængelig med naturlige, åbne bredder eller kantet med sten eller træ for at undgå sammenskridninger.
Den er beskyttet efter Naturbeskyttelsesloven, og plejen er underlagt denne. Plejen sigter mod at holde bredderne og den landnære del af søen i en tilstand, der stemmer overens med hele søens målsætning, oftest i en pæn og velplejet tilstand.
Plejebeskrivelse naturlig sø: Parkpræg, funktionsfasen Opfiskning nedfald: Nedfaldne grene, uorganisk affald og evt. større bladmængder fiskes op, når det observeres. Algebekæmpelse: Kraftig algevækst kan fiskes op i bredzonen. Oprensning: Grødeskæring og slåning af bredvegetationen foretages i forhold til målsætningen.

Nyttige ord

Firling: Lille lav moslignende plante, der ofte vokser i fugerne mellem fliser
Fladedækket busket: Lave buske (0,5-1,5 meter), der dækker jorden som en sammenhængende flade
Foryngelse: Når alle grene på en busk klippes helt af, tvinges busken til at forny sig (forynge sig) ved at skyde nye grene
Forårsløgvækster: Blomsterløg og -knolde der tåler frost og som regel blomstrer i foråret eller først på sommeren. Enkelte blomstrer om efteråret, hvorimod bladene skyder, og livscyklussen sker om foråret
Frihånd: Når der klippes uden snor, skabelon eller andet hjælpemiddel
Frosttålsomme: Planter, der tåler frost
Færdiggræs: Græs, der rulles på den klargjorte jord, hvorefter plænen er etableret
Grønthøster: Landbrugsredskab til at høste græs eller andre grønne afgrøder
Grønne anlæg: Anlagte haver, parker, udearealer ved skoler, sygehuse og industriejendomme etc.


Havemænd Syddjurs eksempler:

Anlægsgartnerfirmaet Jesper Schmidt
Skrejrupvej 29
8410 Rønde
CVR: 30595661
www.jesper-schmidt.dk
A.S. Bygningsrenovering
Gl. Hovedvej 14
8410 Rønde
CVR: 12211376
Tlf. 86372532
I/S Skovfryd
Stationsvej 59
8410 Rønde
CVR: 35792775
Tlf. 86379577