Billig-gartner.dk

Havemand Skødstrup


Der kan ikke indhentes 3 tilbud lige nu

Havemand Skødstrup

Lokale vejnavne
Skødstrup

Fruenslykke
Tagmosevej
Hjelmagerparken
Bakketoften
Engskovgård
Bondehaven
Grenåvej
Morgenfruevej
Engskovvænget
Drorupvej
Fruensbakke
Bangsboparken
Siloetten
Lomvievej
Rødegevej
Østergårds Allé
Smedestien
Anton Mejers Vej
Tjørnehegnet
Vorrevej

Få 3 fordelagtige gratis tilbud på billig havemand Skødstrup


Økologiske metoder

Man forestiller sig måske, at økologisk dyrkning er hårdt arbejde, hvis skadedyr og ukrudt skal fjernes med hånd eller hakke, og man ikke kan bruge ukrudtsmidler eller pesticider. Men haveejernes ønsker om at undgå kemikalier er så store, at alle slags metoder og redskaber er blevet udtænkt for at hjælpe.
I naturen har næsten alle skadegørerne naturlige fjender. Sommerfuglene og deres larver lever fx af bladlus. Skjoldlus og spindemider har deres egne naturlige fjender, og adskillige hvepse snylter på sommerfuglelarver. men næsten alle isekticider rammer bredt - de slår både nyttedyrene og skadegørerne ihjel.
Lad være med at bruge kemikalier og dyrk gammeldags enårige, der er naturligt rige på nektar, for at tiltrække nyttedyr; spejlæg og honningurt tiltrækker især svirrefluer (både voksne og larver fortærer bladlus), og de er tilmed kønne at se på.

Haveord

Klynekant: En sammenhængende kant af klyner
Komprimeret: En sammenpresning af et materiale
Kunstvanding: Når der vandes med slange, spreder, kande etc.
Kvælstoffikserende: Planter, der er i stand til ved symbiose med bakterier at binde kvælstof fra luften
Landskabsukrudt: Uønsket ukrudt, der fortrænger den oprindelige vegetation ved sin aggressive vækst
Lermembran: Jorddækket lerlag, der forhindrer vandgennemtrængning. Anvendes til naturlignende kunstige søer og i deponeringsområder
Livscyklus: Planternes livsfunktioner fra saftstigning over spiring, blomstring, skudstrækning, frugtsætning, nedvisning til hvile
Lunker: Lavning i belægning, hvor der ligger vand efter regnvejrHavemænd Skødstrup eksempler:

Vinther Haver
Lauritshøj 15
8541 Skødstrup
CVR: 36641746
Tlf. 26799526
Anlægsgartner Ingolf Rasmussen
Skovlundvej 31
8541 Skødstrup
CVR: 13269807
www.ingolf-rasmussen.dk
ApS Anlægsgartner Peter Overgaard
Bangsboparken 60
8541 Skødstrup
CVR: 38486179
Tlf. 40781252


© 2019 - www.billig-gartner.dk - Kontakt