Havemand Rudkøbing

  • Billig havemand Rudkøbing - Indhent gratis 3 tilbud
  • Få 28 % rabat med 3 suveræne tilbud
  • Modtag kun tilbud fra robuste havemænd

3 tilbud på Gartner er indtil videre stoppet

Eksempler på veje
fra Rudkøbing

Lindevej
Bøgehavevej
Ørstedsgade
Ørsted Bygade
Havnegade
Banestien
Stationsvej
Skudehavnen
Rue Villavej
Mosevænget
Rifbjerg Strand
Æblevænget
Bogøvej
Solbakken
Kohaven
Kløvervænget
Vævergyden
Longelsevej
Toldstien
Søvejen

Havemand Rudkøbing - Få 3 tilbud fra gode lokale gartnere


Etablering af stenbede

Stenbedet er en samling af svagt voksende og nøjsomme stauder, små buske og små træer. Stenbedsplanter har enten behov for en høj eller en lav pH-værdi. Deres fælles træk er kravet til den meget veldrænede og næringsfattige jordbund.
Det opnås ved at opbygge et hævet eller et drænet bed, hovedsageligt bestående af lerfrit grus, små og store sten. Plejen sigter mod at holde rent for ukrudt, opretholde jordens drænende effekt samt at vedligeholde jordens pH værdi. For at undgå, at jordens luftige materiale slæmmer til med organisk materiale, og at de sarte planter rådner under et lag blade, fjernes alle nedfaldne blade, så snart de observeres.
Overvanding kan få de mest sarte planter til at rådne. Vanding bør fortages om morgenen, så planterne hurtigt kan tørre ud. Surbundsstenbede med klynekanter bør vandes ofte, så klynerne ikke tørrer ud.

Vedligeholdelse af stenbede

Organisk materiale tilføres ved omplantning, eller der drysses 0,5 cm fint kompost ud om foråret ved de planter, der har behov for tilførsel af organisk materiale. Vanding: Der vandes kun i meget tørre perioder, som regel efter to uger uden regn i den varmeste periode.
Efter at have undervist i køkkenhavebrug gennem de sidste tredive år har jeg lært, at børn elsker arbejdet med haver. De synes, at det er så spændende at dyrke planter. Fra starten stod det klart, at haverne er perfekte til at lære børn regning og matematik, samt at alt med relation til videnskab er let at lære, når man bruger havebrug som et redskab.
Jeg kunne se, at en lærer sagtens kunne henføre de fleste emner til havebrug. Bortset fra det faglige skolearbejde er der også en sidegevinst, idet børnene lærer vigtigheden af at dele, at passe på og at tage ansvar.


Havemænd Rudkøbing eksempel:

Kumlehøje Ejendomsservice
Statenevej 2
5900 Rudkøbing
CVR: 35006559
www.kumlehoeje.dk
Norsting Haveservice
Nørrebro 209
5900 Rudkøbing
CVR: 27049109
Tlf. 28346842
Lars´s Haveservice
Pederstrupvej 39
5900 Rudkøbing
CVR: 25612264
Tlf. 62502205