Havemand Rudkøbing

  • Billig havemand Rudkøbing - Modtag gratis 3 tilbud
  • Få ca 28 % i rabat med 3 gennemarbejdede tilbud
  • Du får kun tilbud fra potentielle havemænd

Det er ikke muligt at indhente 3 tilbud for nærværende

Eksempler på veje
i postnummer 5900

Østerled
Solbakken
Kirkepladsen
Grisebjergvej
Skrøbelev Hedevej
Sødalsvej
Lindevej
Kildemosevej
Vævergyden
Chr Kiilsgaards Vej
Toldstien
Hybenvænget
Simmerbølle Kirkevej
Ravnerydvej
Sagers Alle
Nøddevænget
Mads Langes Vej
Hannebjergvej
Rifbjergvej
Herslevvej

Havemand Rudkøbing - Få 3 tilbud fra gode lokale gartnere


Etablering af stenbede

Stenbedet er en samling af svagt voksende og nøjsomme stauder, små buske og små træer. Stenbedsplanter har enten behov for en høj eller en lav pH-værdi. Deres fælles træk er kravet til den meget veldrænede og næringsfattige jordbund.
Det opnås ved at opbygge et hævet eller et drænet bed, hovedsageligt bestående af lerfrit grus, små og store sten. Plejen sigter mod at holde rent for ukrudt, opretholde jordens drænende effekt samt at vedligeholde jordens pH værdi. For at undgå, at jordens luftige materiale slæmmer til med organisk materiale, og at de sarte planter rådner under et lag blade, fjernes alle nedfaldne blade, så snart de observeres.
Overvanding kan få de mest sarte planter til at rådne. Vanding bør fortages om morgenen, så planterne hurtigt kan tørre ud. Surbundsstenbede med klynekanter bør vandes ofte, så klynerne ikke tørrer ud.

Vedligeholdelse af stenbede

Organisk materiale tilføres ved omplantning, eller der drysses 0,5 cm fint kompost ud om foråret ved de planter, der har behov for tilførsel af organisk materiale. Vanding: Der vandes kun i meget tørre perioder, som regel efter to uger uden regn i den varmeste periode.
Efter at have undervist i køkkenhavebrug gennem de sidste tredive år har jeg lært, at børn elsker arbejdet med haver. De synes, at det er så spændende at dyrke planter. Fra starten stod det klart, at haverne er perfekte til at lære børn regning og matematik, samt at alt med relation til videnskab er let at lære, når man bruger havebrug som et redskab.
Jeg kunne se, at en lærer sagtens kunne henføre de fleste emner til havebrug. Bortset fra det faglige skolearbejde er der også en sidegevinst, idet børnene lærer vigtigheden af at dele, at passe på og at tage ansvar.


Rudkøbing havemand eksempel:

Jørgensens Haveservice
Lindevej 9
5900 Rudkøbing
CVR: 27922902
Hjemmeside
Fruenlund Have og Anlæg
Torpevej 1, Torpe
5900 Rudkøbing
CVR: 25797272
Hjemmeside
Østbjerg Totalservice
Kystvænget 8
5900 Rudkøbing
CVR: 19144593
Hjemmeside