Havemand Rødekro

  • Billig havemand Rødekro - Indhent gratis 3 tilbud
  • Spar ca 27 % med 3 prima tilbud
  • Få kun tilbud fra solide havemænd

Der kan desværre ikke modtages 3 tilbud indtil videre

Eksempler på
6230 vejnavne

Hønkysvej
Højvang
Alslevvej
Kalvøvej
Kassøvej
Hvedemarken
Enghaven
Ryttervænget
Gl. Kirkevej
Grønnevej
Hærulfgade
Lærkeparken
Fuglevænget
Nefeskovvej
Møllevænget
Kokhaven
Horsbyggårdevej
Rosenvænget
Korsvangsvej
Nr Ønlevvej

Havemand Rødekro - Med 3 gratis tilbud får du opgaven løst


Behandling af løg

Det meste jord rystes forsigtigt af, og løgene lægges varmt og tørt. Efter 14 dage fjernes resterende jord, og løgene lægges i kasser med tørre aviser eller tørvestrøelse. Herefter stilles de tørt og koldt, dog frostfrit. Først i april stilles de tørt, lyst og ved ca. 15 grader, så spiringen kan begynde.
Gødskning: Der anvendes hovedsageligt humusforbedrende naturgødninger. Senere kan der gives 2 kg kalksalpeter pr. 100 ml. Gødningen spredes ud under planterne, da gødningskorn i bladhjørnerne vil svide planterne. Vanding: Der vandes i tørre perioder, hvis sommerløgvæksterne viser tegn på tørke.
Det ses som hængende blade. Der vandes med ca. 20 mm pr. gang, målt med en regnmåler i vandingsfeltet. l særligt varme perioder vandes op til to gange om ugen, da udtørring kan standse blomstersætningen. Vanding: Der vandes i tørre perioder, hvis blomsterne viser tegn på tørke.

Luftning og vinterdække

Luftning: For at opretholde den drænende effekt luftes bedet med en havegreb. Den stikkes ned mellem planterne og vippes lidt, så jorden løftes en smule. Det gøres sent på året, så der ikke er risiko for, at planterne tørrer ud.
Vinterdække: Mange af de alpine planter, der plantes i et stenbed, er i de egne, de kommer fra, dækket af et tykt lag sne hele vinteren. Det giver stabile og ”tørre” forhold. Den danske vinters omskiftelighed kan slå mange af disse planter ihjel.
Dæk med granris, så slagregn og sol forhindres. Stik risene skråt i jorden fra syd mod nord, så der er skygge og luft omkring planterne. Kalkede glasplader sat på skrå kan bruges. Forårsklargøring: Vinterdækket fjernes, og blade og nåle afrives fra bedets overflade.


Rødekro havemand eksempler:

Anlægsgartner Mikael Thomsen
Lunderup Markvej 14
6230 Rødekro
CVR: 11432379
Hjemmeside
Anlægsgartner Flemming Pedersen ApS
Snur-Om 3, Hjordkær
6230 Rødekro
CVR: 65165619
Hjemmeside
Grønt Miljø
Østermarkvej 12
6230 Rødekro
CVR: 21344486
Hjemmeside