Havemand Nærum

  • Billig havemand Nærum - Indhent 3 gratis tilbud
  • Få 26 % rabat med 3 uimodståelige tilbud
  • Få kun tilbud fra reelle havemænd

3 tilbud på Gartner er indtil videre indstillet

Lokale vejnavne
Nærum

Bøgevejen
Nærumlund
Nærum Gadekær
Ekenæsvej
Hælderne
Concordiavej
Kirkeåsen
Bystykket
Linde Alle
Alleen
Askhøj
Frølundsvej
Fruerlund
Skodsborgvej
Nærumgårdsvej
Høje Bøge
Egevejen
Lyngdalen
Nærumvænge Torv
Buskehøjvej

Havemand Nærum → Få den bedste pris med 3 have tilbud


Fritvoksende hæk

Den fritvoksende hæk har til formål at være en naturligt udseende række buske, ofte med stor blomster- og frugtsætning, som danner skel til fortov og vej. Den kan endvidere anvendes som rumdeler i større grønne anlæg. Plejen sigter på at sikre velvoksende planter, der kan indfri ønsket til størrelse og blomstring.
Den kræver én årlig udtynding eller, med års mellemrum, en kraftigere foryngelse. Plejebeskrivelse fritvoksende hæk: Havepræg, funktionsfasen Beskæring: Den fritvoksende hæk kan beskæres med en årlig udtynding på samme måde som for prydbuske.
Der kan i stedet for udtynding vælges en foryngelse med en tilbageskæring med 5-10 års mellemrum. Alternativt kan den fritvoksende hæk, med et par års mellemrum, klippes som en hæk. Hvis den derefter i et år eller mere står uklippet, antager den udseende som en uklippet hæk.

Haver på fællesarealer

Med køkkenhaver kan man oprette haver i lommeformat overalt i lokalsamfundet, selv midt i en by. Det behøver ikke at være et større projekt at forvandle et sted til en fælles have, ej heller særligt pladskrævende.
Man kan måske bare få lov til at tage et lille hjørne af et fællesareal ved en boligbebyggelse eller i en gård og oprette en meget lille fælles have for beboerne. Hver person kan have fra en til tre rammer. Noget af det bedste ved at have en køkkenhave på et fællesareal er, at den er ukrudtsfri, og derfor bliver den ikke kedelig og overgroet midt på sommeren.
Det betyder, at det er lettere at få beboernes velvilje og tilladelse for eksempel fra boligforeningen. Hvis du gerne vil starte en fælles have, vil jeg pointere nødvendigheden af at begynde i det små, høste erfaringer, få haven til at lykkes og så udvide den følgende sæson eller næste år.


Eksempel på lokal Nærum havemand

Trørød Hus & Have Service
Skovkanten 77
2850 Nærum
CVR: 29274002
Hjemmeside
Lars's Træservice
Skodsborgvej 290 B
2850 Nærum
CVR: 19517837
Hjemmeside
Dansk Skov- & Park Service
Hegnsvej 80
2850 Nærum
CVR: 17257846
Hjemmeside