Havemand Munkebo

  • Billig havemand Munkebo - Bestil gratis 3 tilbud
  • Få ca 14 % i rabat med 3 friske tilbud
  • Modtag kun tilbud fra bundsolide havemænd

Der kan ikke fås 3 tilbud pt.

Vi dækker også
postnummer 5330

Briggen
Overdrevet
Varehøj
Malerpladsen
Loddenhøj Alle
Dyssevænget
Tømrervejen
Dybendalen
Smedeløkken
Granhaven
Lykkeshøj
Dræbyvej
Mølkæret
Hybenvænget
Svishavevej
Ølunden
Skibsbyggervejen
Højen
Sunneroesvej
Dræby Fedvej

Find den bedste havemand Munkebo med 3 favorable tilbud


Dyrkning af stauder

Der bør ikke gødes på opvoksede stauder, da gødningskorn i bladfæstene vil svide skuddene. Der kan endvidere gødes efter en jordbundsprøve/ gødningsplan. Vanding: Der vandes, hvis stauderne viser tegn på udtørring. Det viser sig som hængende blomster og blade, der ser visne ud.
Der bør vandes med ca. 34 mm hver gang, målt med en normal regnmåler i vandingfeltet. l særligt varme perioder bør du vande 3-4 gange om ugen. Forårsklargøring: I efteråret klippes visne skud af 20 cm over jorden med en hækklipper. Affaldet bør blive liggende mellem stabbene.
Efter vinteren skæres de visne staudetoppe af få centimeter over jorden. Toppe og visne blade fjernes helt . De visne toppe beskytter effektivt de nye skud for frost og andenbeskadigelse. Tidspunktet for beskæring er afhængigt af vinterens afslutning. Tidligt forår kræver for eksempel tidlig nedskæring.

Beskæring af roser

De enkelte rosenbuske tyndes ud hvert år ved at klippe de ældste grene af lige efter blomstring, dog ikke meget mere end 1/4 af den samlede mængde af grene. Der skal altid bevares nogle ét- og/ eller flerårige grene, da det er på disse, at de blomstrende skud kommer.
Afpudsning: Roser, der får store grimme døde blomsterstande, beskæres. Det gøres ved, at den afblomstrede del af grenen fjernes lige under blomsterstanden. Fjernes de lige efter afblomstringen, når rosen at sætte nye blomster flere gange samme sæson. Det gælder dog ikke for buskroser, da de ofte sætter flotte hyben.
Humuspleje: Jorden i bedene tilføres en gang årligt et solidt lag kompost på 3 til 6 cm, som spredes mellem og oven i stauderne. Det gøres bedst, lige når stauderne er blevet klippet ned om foråret. Herved opnår man en levende og humusholdig muldjord med en god omsætning.


Eksempler på havemand i 5330 Munkebo

Svishave Frugtplantage
Svishavevej 61
5330 Munkebo
CVR: 26720443
Hjemmeside
Erik Voss
Kjærsgårdsvej 21
5330 Munkebo
CVR: 78017910
Hjemmeside
Planteskolen Stengaarden ApS
Dræbyvej 1
5330 Munkebo
CVR: 31604907
Hjemmeside