Billig-gartner.dk

Havemand Lemvig


Det er ikke muligt at få 3 tilbud indtil videre

Veje 7620 Lemvig

Anemonevej
Andrupsgade
Huggersgårdvej
Dubgårdvej
Bellisvej
Gudumvej
Høgevej
Mejsevej
Klostermøllevej
Højbjergvej
Nyholmvej
Myntevej
Danmarksgade
Bloksgårdvej
Kresten Bertelsens Vej
Mårupgårdvej
Harboørevej
Godsbanevej
Dalgårdvej
Alahärmävej

Havemand Lemvig → Modtag 3 gratis tilbud → spar 29 %


En klippet hæk

Den klippede hæk er hækken, der afskærmer og afgrænser mod fortov og veje. Den bliver klippet, så den fremtræder synlig tæt og ensartet. Plejen sigter mod at opnå en nogenlunde tæt og lige hæk, således at hækkens form hele tiden opfattes. Det opnås med en til to klipninger om året.
Plejebeskrivelse klippet hæk: Havepræg, funktionsfasen Klipning 1 gang pr. år: Der anvendes motor- eller elklipper. Man klipper efter frihånd, hvorved hækken kommer til at fremtræde lige og ensartet. Bedste klippetidspunkt ved én klipning om vinteren, hvor planterne er i hvile.
Hvis man ikke kan vente til vinteren, skal hækken klippes i slutningen af september, så hækken ikke igen begynder at skyde med nye skud hen mod vinteren. Hvis man klipper hækken én gang om året ved Sankt Hans, vil hækken sætte mange nye skud, som dermed skæmmer udseendet et år frem.

En naturligt udseende hæk

Ønskes et naturligt udseende på den klippede hæk, kan stedsegrønne hække klippes én gang om året, tidspunktet er til Sct. Hans. Ønskes et pænt udseende flest måneder på et år, bør den stedsegrønne hæk klippes sidst i september. Klipning 2 gange pr. år: Ved to klipninger klippes hækken op til Sct. Hans og i september.
Ukrudt fjernes, hver gang man klipper hæk, eller hvis det i øvrigt observeres. Er der træagtigt ukrudt inde i hækken, trækkes det nemt op med rod, når ukrudtet er ungt. Er hækken tæt nede ved jorden, som den bør være, vil risikoen for spirende ukrudt være lille.
Gødskning: Hvis hækken vokser temmelig dårligt eller har fået gule blade i løbet af sommeren, kan det blive nødvendigt at gøde hækken. Der anvendes fortrinsvis naturgødninger eller NPK. Der anvendes 4 kg pr. 200 kubikmeter i begyndelsen af april eller i august. Vanding er kun nødvendig under etableringsfasen.Topmotiverede havemænd fra postnummer 7620

Anlægsgartner Flemming Wolff Jensen
Remmerstrandvej 39
7620 Lemvig
CVR: 26788633
Tlf. 97891491
P.P. Madsen
Østergade 6
7620 Lemvig
CVR: 18946599
www.ppmadsen.dk
Havehjælpen
Gudumbro 9
7620 Lemvig
CVR: 38473581


© 2019 - www.billig-gartner.dk - Kontakt