Havemand Kerteminde

  • Billig havemand Kerteminde - Modtag gratis 3 tilbud
  • Få rabat (26 %) med 3 førsteklasses tilbud
  • Modtag kun tilbud fra seriøse havemænd

Der kan desværre ikke bestilles 3 tilbud for nærværende

Lokale vejnavne
Kerteminde

Grønlandsgade
Hans Schacksvej
Chr. Jydesvej
Dosseringen
Anemonevej
Hindsholmvej
Andekæret
Bakkevænget
Blochvænget
Glysingsvej
Fiskergade
Fåredammen
Bellisvej
Asylgade
Hundslevgyden
Grønløkkevej
Heibergsvej
Bøghsvej
Andresens Købmandsgård
Enggade

Havemand Kerteminde - Indhent de 3 billigste tilbud her


Stauderabat vedligeholdelse

Stauderabatten er i modsætning til staudebedet ofte sammensat af mange planter af samme art. Det giver i staudernes blomstringstid et ensartet billede. Der vælges ofte stauder med lang blomstringstid og korte opretstående skud, der ikke vælter.
Stauderabatten kan være sammensat af flere arter plantet i et system. Hvis der også er brugt forårsløgvækster, kan der opnås et smukt blomsterskue flere gange i løbet af en vækstsæson. Plejen sigter mod renholdelse og, ved sammensætning af flere arter, afpudsning af visne blomster.
Ukrudtsbekæmpelseforetages ved at jorden friholdes for synligt ukrudt mellem stauderne , især først på sæsonen. Senere dækker stauderne jorden, så der kun kommer ganske lidt ukrudt. Det sker ved renholdelse hver 3. uge først på sæsonen, senere med noget længere interval. Ved særlige behov eller stor ukrudtsbestand kan der renholdes hver lidt oftere.

Stauder og ukrudt

Bekæmpelsen sker med hakkejern, skuffejern og rive. Ved hyppig renholdelse på bar jord kan kultivatoren anvendes, når større ukrudt håndluges først. Kultivering: En hyppig kultivering eller kraftig rivning holder jordoverfladen løs og fri for skorpedannelse.
Det formindsker endvidere fremspiring af ukrudt og nedsætter fordampningen i tørre perioder. Kultivering foretages i forbindelse med ukrudtsbekæmpelse. Afpudsning: Stauder, der får store grimme visne blomsterstande, beskæres ved at fjerne den afblomstrede del af skuddet lige under blomsterstanden, gerne med en hækklipper.
Gøres det lige efter afblomstringen, er enkelte stauder i stand til at sætte nye blomster igen. Gødskning: Der anvendes hovedsageligt humusforbedrende naturgødninger.


Eksempel på havemand Kerteminde

Gartner Jørn Nielsen
Nymarksvej 143
5300 Kerteminde
CVR: 14217231
Hjemmeside
H.C. Eriksen
Vikingevej 122, Ladby
5300 Kerteminde
CVR: 26690560
Hjemmeside
Skovlunden ApS
Skovlunden 5
5300 Kerteminde
CVR: 33953267
Hjemmeside