Havemand Jyllinge

  • Billig havemand Jyllinge - Modtag 3 gratis tilbud
  • Du sparer 15 procent med 3 godkendte tilbud
  • Få kun tilbud fra autoriserede havemænd

Der kan desværre ikke indhentes 3 tilbud i øjeblikket

Eksempler på
Jyllinge vejnavne

Jyllinge Fiskerihavn
Slippen
Skovbrynet
Olesvej
Sværdagervej
Råmosevej
Østre Centervej
Løvstræde
Lindevej
Tværdalen
Smedestræde
Kildehusene
Karavelvej
Ørnevej
Præstemarksvej
Lærkevej
Osvej Vest
Svanevænget
Saturnvej
Sportsvej

Havemand Jyllinge. Få 3 tilbud fra rutinerede gartnere


Pleje af en prydplæne

Ukrudtsbekæmpelse: Ukrudt fjernes, så snart det forekommer. Mælkebøtter og tidsler stikkes med mælkebøttejern, så roden fjernes. l sjældne tilfælde kan der anvendes kemikalier. Vertikalskæring: Der anvendes el- eller benzindrevet vertikalskærer 2-4 gange om året.
Der skæres i en dybde af 2-4 mm én gang på langs, hvorefter plænen afrives. Derefter skæres én gang på tværs, og plænen afrives igen. Yderligere skæringer vil ødelægge plænen. Eftersåning: Der eftersås altid efter en vertikalskæring, og når der opstår bare pletter. Der anvendes 1 til 2 kg frø pr. 100 ml af den oprindelige frøblanding.
Topdressing: Efter vertikalskæring og eftersåning er det godt at give plænen 0,2-0,5 cm topdressing. På sandjord består topdressingen af fin kompost, på lerjord af 1 del fin kompost og 1 del vasket sand (uden ler, ofte kaldet filtersand).

Topdressing og kalkning

Der skæres i en dybde af 2-4 mm en gang på langs, hvorefter plænen afrives. Derefter skæres én gang på tværs, og plænen afrives igen. Yderligere skæringer vil ødelægge plænen. Eftersåning: Der eftersås altid efter en vertikalskæring, og når der opstår bare pletter.
Der anvendes l til 2 kg frø pr. 100 inz af den oprindelige frøblanding. Topdressing: Efter vertikalskæring og eftersåning er det godt at give plænen 0,2-0,5 cm topdressing. På sandjord består topdressingen af fin kompost, på lerjord af 1 del fin kompost og 1 del vasket sand (uden ler, ofte kaldet filtersand).
Der kan endvidere anvendes færdigblandede produkter. Til 100 m2 skal anvendes 0,1 m3 topdressingmateriale pr. mm, der ønskes påført. Til 5 mm anvendes 0,5 m3. Kalkning: Hvis græsset mistrives, kan en jordbundsprøve give svar på, om jorden behøver kalk.


Eksempel på havemænd fra 4040 Jyllinge

Hoffmann Gruppen ApS
Snekkevej 12
4040 Jyllinge
CVR: 32323278
Tlf. 70266868
Jyllinge Entreprenørselskab ApS
Værebrovej 30
4040 Jyllinge
CVR: 29219273
www.hosdig.dk
Vinding Entreprise
Cecilievej 2
4040 Jyllinge
CVR: 35291105
www.facebook.com/VindingEntreprise