Havemand Hedehusene

  • Billig havemand Hedehusene - Få 3 gratis tilbud
  • Få 31 pct rabat med 3 fortræffelige tilbud
  • Få kun tilbud fra rutinerede havemænd

3 tilbud er ikke mulig pt.

2640 Hedehusene
vejnavne

Granagervej
Gårdager
Fløngvej
Brostrædet
Dybkærvænget
Agerhaven
Duekær
Lyngmosen
Marbjergholmsvej
Enggårdsvej
Hedetoften
Fløngvænget
Grannsvej
Liselundager
Møllebovej
Hedevolden
Hyldager
Flintevænget
Fagerbo
Lyngevej

Havemand Hedehusene - Få 3 aktuelle tilbud og spar 22%


Ukrudtets taktik

Problemet med ukrudt er, at det konkurrerer med haveplanterne om føde, vand og især lys. Det vokser hurtigere end dyrkede planter, og når det dækker yndlingsplanterne, afskæres de fra lyset. Det enten udhungrer eller stresser planterne så meget, at de bliver syge.
Ukrudtet efterlader også de dyrkede planter til sneglenes nåde, og sneglene siger altid ja tak til et dejligt ukrudtsfyldt plantedække. Der findes to forskellige ukrudtstyper, som angriber på hver deres måde. Og de skal behandles forskelligt. Enårigt ukrudt er det, der udvikler sig hvert år fra frø, og som kun lever en enkelt vækstsæson.
Det spirer ved lavere temperaturer end de fleste haveplanter, og da det udvikler sig fra frø til fuldt udviklet plante på det sted, det spirer, standses det ikke i væksten på samme måde som haveplanter efter en ud-/omplantning.

Et forspring i overlevelsesracet

En del enårigt ukrudt, som brandbæger, udvikler adskillige generationer af frøplanter hvert år, og dermed breder det sig endnu hurtigere. Flerårigt ukrudt har underjordiske reserver i form af overvintrende rødder eller jordstængler, der gør det muligt for det at komme hurtigt i gang om foråret.
Dette ukrudt har specialiseret sig i at lade sine rødder indfiltrere buskenes og staudernes rødder, så det er svært at slippe af med. Selv om det vokser, hvor man kan få fat i det, hager det sig som regel fast til livet med næb og kløer.
Nogle af ukrudtsplanterne, som mælkebøtte og skræppe, kan graves op uden alt for meget besvær. Dem, man skal bekymre sig om, er dem, der breder sig ved hjælp af et invaderende netværk af rødder eller jordstængler. Det er denne metode, der gør agersnerle, skvalderkål, kvik og japanpileurt nærmest ustoppelige


Robuste havemænd i postnummer 2640

Havemand Olsen
Frihedsvej 20
2640 Hedehusene
CVR: 14989668
www.havemandolsen.dk
JC Anlæg ApS
Soderupvej 17
2640 Hedehusene
CVR: 37853704
www.jcanlaeg.dk
Vestegnens Haveservice
Charlottegårdsvej 57
2640 Hedehusene
CVR: 28054181
www.vestegnenshaveservice.dk