Havemand Hadsten

Billig havemand Hadsten - Bestil gratis 3 tilbud

Du sparer 10 % med 3 holdbare tilbud

Modtag kun tilbud fra kvalitetssikrede havemænd

Indhent 3 reelle havemand tilbud Hadsten med fin rabat

Vandløb i haven

Vandløbet er kunstigt anlagt. Det har kanter bestående af sten, klyner, planter, træstammer eller mere kunstige elementer. Vandløbet kan være anlagt i forbindelse med en kunstig anlagt havedam eller et vandløb, der fyldes med vand fra en nærliggende privat sø.
Vandløbet er anlagt med gummimembran, plastikfolie eller en lermembran, alle med det formål at undgå vandspild. Plejen sigter mod opretholdelse af vandets frie løb, så overløb med deraf følgende tømning af vandkilden undgås. Desuden er der ofte brug for at begrænse vandplanternes vækst, samt vedligeholdelse af kanterne.
Plejebeskrivelse vandløb: Havepræg, funktionsfasen Vandopfyldning: Er der tale om et lukket vandløbssystem, skal det efterfyldes for at opnå det ønskede vandspejl. Det er bedst at anvende regnvand, ellers må der efterfyldes med kommunevand.

Ordforklaringer

Afgrænse: Begrænse planternes vækst ved klipning eller stikning af græssets kanter
Afmodne: Når grene slutter vækstsæsonen med normal knopsætning og tab af bladene
Afskærme: Beplantning, der giver læ og ly for vind eller for indkig fra forbipasserende
Afvandingsevne: Jordens evne til nedsivning af regnvand
Aggressive stauder: Stauder, der breder sig med kraftige udløbere
Alpine planter: Planter, der stammer fra bjergegne, fx Alperne
Ammetræer: Hurtigt voksende træer, der skaber læ for bestandtræerne. De fældes, når bestandtræerne har opnået en tilfredsstillende vækst
Animix: Handelsnavn for en naturgødning
Arkitektonisk: Planter, der ved formning og klipning antager bygningslignende udseende
Artsrigdom: Udtryk, der anvendes, når der er mange forskellige arter af planter samlet på samme areal

Find de bedste havemænd


Træmanden

Galtenvej 8
8370 Hadsten
CVR: 29261520
Tlf. 27624914

Den lille hjælper

Toftevej 10
8370 Hadsten
CVR: 34517363
Tlf. 53650637


Langlund v/Michael Huulgaard

Galtenvej 6
8370 Hadsten
CVR: 30319540
Tlf. 40729060

Enkon A/S

Mågevej 14
8370 Hadsten
CVR: 26390400
www.enkon.dk

CT Total

Lyngåvej 41
8370 Hadsten
CVR: 33902840
Tlf. 20666653

PSA Service & Montage

Vesterskovvej 3
8370 Hadsten
CVR: 35625879
Tlf. 29908061


Bang Jørgensen

Vesterskovvej 11
8370 Hadsten
CVR: 32006698
Tlf. 29722609

Victoriagræs og maskiner

Hingevej 3
8370 Hadsten
CVR: 26412994

Havemand Hadsten