Billig-gartner.dk

Havemand Hadsten


Vi kan i øjeblikket desværre ikke tilbyde tilbud

Vi dækker også
postnummer 8370

Skjoldborgs Vej
Stobdrupvej
H.C.Andersens Vej
Uranusvej
Kastrups Alle
Ravngårdsvej
Ågårdsvej
Egåvej
Hjaltesvej
Stationsstræde
Ahornvej
Syrenvej
Vissingvej
Nattergalevej
Lerbjergvej
Engvej
Baldersvej
Møllebækken
Sophie Amalie Vej
Østervænget

Indhent 3 reelle havemand tilbud Hadsten med fin rabat


Vandløb i haven

Vandløbet er kunstigt anlagt. Det har kanter bestående af sten, klyner, planter, træstammer eller mere kunstige elementer. Vandløbet kan være anlagt i forbindelse med en kunstig anlagt havedam eller et vandløb, der fyldes med vand fra en nærliggende privat sø.
Vandløbet er anlagt med gummimembran, plastikfolie eller en lermembran, alle med det formål at undgå vandspild. Plejen sigter mod opretholdelse af vandets frie løb, så overløb med deraf følgende tømning af vandkilden undgås. Desuden er der ofte brug for at begrænse vandplanternes vækst, samt vedligeholdelse af kanterne.
Plejebeskrivelse vandløb: Havepræg, funktionsfasen Vandopfyldning: Er der tale om et lukket vandløbssystem, skal det efterfyldes for at opnå det ønskede vandspejl. Det er bedst at anvende regnvand, ellers må der efterfyldes med kommunevand.

Ordforklaringer

Afgrænse: Begrænse planternes vækst ved klipning eller stikning af græssets kanter
Afmodne: Når grene slutter vækstsæsonen med normal knopsætning og tab af bladene
Afskærme: Beplantning, der giver læ og ly for vind eller for indkig fra forbipasserende
Afvandingsevne: Jordens evne til nedsivning af regnvand
Aggressive stauder: Stauder, der breder sig med kraftige udløbere
Alpine planter: Planter, der stammer fra bjergegne, fx Alperne
Ammetræer: Hurtigt voksende træer, der skaber læ for bestandtræerne. De fældes, når bestandtræerne har opnået en tilfredsstillende vækst
Animix: Handelsnavn for en naturgødning
Arkitektonisk: Planter, der ved formning og klipning antager bygningslignende udseende
Artsrigdom: Udtryk, der anvendes, når der er mange forskellige arter af planter samlet på samme arealUdvalgte havemænd fra postnr. 8370

Jens Lundgren Grønne Anlæg ApS
Bramstrupvej 38
8370 Hadsten
CVR: 17501135
www.jenslundgren.dk
PSA Service & Montage
Vesterskovvej 3
8370 Hadsten
CVR: 35625879
Tlf. 29908061
Enkon A/S
Mågevej 14
8370 Hadsten
CVR: 26390400
www.enkon.dk


© 2019 - www.billig-gartner.dk - Kontakt