Havemand Hørning

  • Billig havemand Hørning - Få 3 gratis tilbud
  • Du sparer 19 procent med 3 idelle tilbud
  • Få kun tilbud fra autoriserede havemænd

3 tilbud på Gartner er pt. ikke online

Vi dækker også
postnummer 8362

Brydehøjvej
Nørre Alle
Bjertrup Skovvej
Havremarken
Ringvejen
Højgårdsvej
Hørninggårdsvej
Dørupvej
Hvidkildevej
Brunhøj
Valmuevænget
Gl Ryvej
Århusvej
Ternevej
Pilevænget
Torshøjvej
Liljevænget
Nyvangsvej
Ryvejen
Søtoften

Få gratis 3 tilbud på en billig havemand Hørning


Et havebassin skal plejes

Fosfor tilføres med kommunalt vand samt nedfaldne blade og blomster. Kvælstof tilføres for det meste i form af nedfaldne blade og døde planterester fra vandplanterne. Kraftig plantevækst kan forbruge næringen i vandet. Virkningen forbedres ved at ”høste” planterne eller dele deraf.
Oprensning: For at undgå fiskedød på grund af bundslammets forbrug af ilt ved omsætning foretages der grundigere oprensninger flere gange årligt. De vigtigste perioder er under løvfald, hvor også vandplanternes visne løv fjernes, samt i det sene forår, hvor knopskæl fra træer og buske samt visne blomster i stor mængde lander i bassinet.
Oprensningen kan foretages med et kraftigt net købt til formålet, eller bassinet kan tømmes og renses. Pump vandet over i et badebassin, så det oprindelige vand kan genanvendes ved opfyldning efter rensning.

Fisk i haven

Er der fisk i bassinet, kan disse opbevares i badebassinet, så længe oprensningen finder sted. Læg en presenning over badebassinet, da fiskene let bliver skræmte og måske springer ud af badebassinet.
Kanter: Alle elementer, der fungerer som kantning, kontrolleres for tilstand og funktion. Klyner nedbrydes gennem 3-4 år og må evt. fornyes. Planter kan blive for store og må begrænses ved optagning og deling.
Sten kan skride med risiko for at glide ned i bunden af bassinet. Sørg for, at der ikke opstår jordkontakt med de tilstødende bede. Tekniske installationer: Pumper, biofiltre, lamper og andet udstyr renses og efterses for funktion. En springvandspumpe har en levetid på 2-3 år, hvis den er i drift hele året.


Eksempel på lokal havemand i Hørning

C.L. Fliser og anlæg
Dørupvej 7
8362 Hørning
CVR: 30160045
Hjemmeside
Bøgeskov Landskab og Anlæg
Søtoften 3
8362 Hørning
CVR: 29454310
Hjemmeside
J A Plæneklip
Stentoften 21
8362 Hørning
CVR: 14143041
Hjemmeside