Havemand Favrskov

  • Billig havemand Favrskov - Modtag gratis 3 tilbud
  • Spar ca 25 procent med 3 attraktive tilbud
  • Modtag kun tilbud fra velegnede havemænd

3 tilbud på Gartner er indtil videre ikke online

Vejnavne i
postnummer 8381

Mosealléen
Søhøjen
Yderupvej
Glænøvænget
Tilst Skolevej
Tilst Østervej
Langeløkke
Østermarksvej
Enøvænget
Hindøvænget
Grydhøjparken
Bavnehøjvej
Langøvænget
Bysmedevej
Blomstervej
Brynhøjvænget
Sivagervej
Langkærvej
Havkærvej
Frømosevej

Havemand Favrskov kommune. Få gratis 3 aktuelle tilbud


Planter der vokser lodret

Frøfirmaerne ændrer stadig deres sortiment, og jeg foreslår, at du omhyggeligt læser beskrivelserne, så du kan finde de bedste typer, som klatrer i stedet for at blive buskede. Se efter klatrende ærter i stedet for dværgsorter, klatrende bønner i stedet for buskbønner, snoretomater i stedet for busktomater og så videre.
Squashplanter er ikke gode til at klatre, da de tunge frugter trækker dem ned, når høsten nærmer sig, men der findes vintersquash, der danner masser af små frugter. Husk, at tomater er en rankende plante, som du ikke kan så direkte i haven.
Det varer så længe, før de får en rimelig størrelse, at vi i de fleste tilfælde må dyrke udplantningsplanter eller købe dem til plantning i haven, når frosten er ovre. De fleste andre rankende planter kan ofte sås direkte i haven. Meget afhænger af vækstsæsonen, hvor du bor.

Ordforklaringer

Basisk jord: Den høje værdi (normalt over 7) betegnes som basisk. Planter ynder en pH mellem 5,5 og 8
Bedtyper: Bede med forskellige planter, fx stauder, buske eller beplantninger med gule blomster eller røde blomster
Belægning: Areal, hvor der er etableret asfalt, beton- og natursten eller grusmaterialer beregnet til færdsel
Bestandtræer: Træer, der etableres for de næste generationer
Biofilter: Filter, der anvender bakterier til rensning af fx vandet i en havedam
Bladfæste: Stedet, hvor bladet sidder fast på grenen eller stænglen
Bredvegetation: Beplantning i kanten af en sø, å eller andet vådområde
Bredzone: Kanten af en sø, å eller andet vådområde, som er tilgængelig fra land, og hvor bredvegetationen oftest etablerer sig
Bygningsværk: Udtryk for en beplantnings bygningslignede udseende


Fleksible havemænd i postnr. 8381

Flemming Nørgård Anlæg A/S
Munkevejen 6
8381 Tilst
CVR: 26107342
www.fna.dk
Dan Anlæg Aps
Geding Byvej 29
8381 Tilst
CVR: 36976071
www.dananlaeg.dk
BG Anlægsteknik ApS
Anelystparken 50
8381 Tilst
CVR: 10049822
www.bganlaegsteknik.dk