Havemand Brande

  • Billig havemand Brande - Få gratis 3 tilbud
  • Få ca 28 pct i rabat med 3 drøngode tilbud
  • Du får kun tilbud fra ansvarsbevidste havemænd

3 tilbud på Gartner er indtil videre på pause

Brande
vejnavne eksempler

Uhrevej
Hjordvej
Vestergårdsvej
Arvad Tværvej
Gammelmarksvej
Centerparken
Gl Ågårdsvej
Tingskoven
Storegade
Kolonihavevej
Søndervænget
Skærlund Kirkevej
Remiseparken
Fasterholtgårdvej
Fynsvej
Blåhøj Tværvej
Krøsbærvej
Nørremarken
Digterparken
Kløvermarken

Havemand Brande - Få gratis 3 aktuelle tilbud og spar 30%


Fuldkronede frugttræer

Det fuldkronede frugttræ er træet, der både er en pryd i haven og samtidig er et nyttigt frugttræ. Det har plads til at udvikle en stor og bred krone, hvis størrelse er afhængig af den grundstamme, træet er podet på, samt hvilken frugtsort det drejer sig om.
Plejen sigter mod at opretholde træets sundhed og en udtynding af kronen, hvis der ønskes et lavt træ. Plejebeskrivelse fuldkronede frugttræer: Parkpræg, funktionsfasen Ukrudtsbekæmpelse: Jorden under det fuldkronede frugttræ kan være dækket af græs, bede eller belægning, og ukrudtsbekæmpelsen bestemmes af dette.
Omkring stammen holdes fri for græs og ukrudt. Beskæring sundhed: Observeres der døde eller sygdomsramte grene i vækstsæsonen, fjernes disse ved beskæring over sunde dele af træet.

Pleje af frugttræer

Beskæring udtynding: Bliver træet med tiden for stort, kan det udtyndes med én årlig udtynding i perioden sidst i juli til slutningen af september, Der må maksimalt fjernes 1/3 af den samlede grenmængde i kronen.
Udtyndingen kan foretages i vintermånederne, men det er ikke optimalt. Gødskning: Hvis det fuldkronede frugttræ beskæres jævnligt, bør det gødes én gang årligt med hovedsageligt naturgødninger der er humusforbedrende.
Kopier vigtig information såsom navn og beskæringsoplysninger over på en metaletiket, man kan stikke ned i jorden ved en gruppe planter eller løg. Bind evt. diskret etiketten til en gren inde i træet eller busken, hvor man stadig kan finde den. De fungerer godt sammen, hvis man bare vil have en fritstående trio af planter, der skal udgøre et lille moderne arrangement.


Faglærde havemænd fra postnr. 7330

Plantøren
Vildkjærvej 30, Omvrå
7330 Brande
CVR: 17641840
www.plantoeren.dk
Boelsgaards Service
Sdr Ommevej 60
7330 Brande
CVR: 31730333
www.boelsgaardsservice.dk
Emborg´s Anlæg
Thyregodvej 16
7330 Brande
CVR: 34527911
www.emborgs-anlaeg.dk