Havemand Borup

  • Billig havemand Borup - Få 3 gratis tilbud
  • Du sparer 12 procent med 3 udmærkede tilbud
  • Få kun tilbud fra effektive havemænd

Grundet travlhed er "Få 3 tilbud" i dag indstillet

Veje i postnummer 4140

Rønnevej
Havremarken
Skovbrynet
Ebbeskovvej
Ved Kildepladsen
Bastebjergvej
Snekkerupvej
Majsmarken
Hegnedevej
Skrænten
Krogvej
Neergaardparken
Holmager
Sveibogen
Buen
Lammestrupvej
Langagervej
Bakkegårds Alle
Ved Lygtebanke
Thorsvej

Få gratis 3 tilbud på billig havemand Borup - Spar 20-22%


Plænefladen

Plænefladen er det store græsareal, der findes ved industriejendomme og i store parker. På afstand fremtræder plænen jævn og ensartet. Den anvendes mest som et grønt tæppe uden bare pletter og stort ukrudt. En græsplæne skal kunne holde til fodboldspil og alle former for lege.
Plænefladen klippes med 10 til 12 dages interval, og afklip vil kunne ses. Klipning: Der anvendes rotorklipper. Klip aldrig mere end 1/4 af højden. Klippehøjden bør være 5 cm, når græsset er højt. Klipning med 10-12 dages interval, 15 gange årligt. Græsset i kanter og omkring forhindringer bør klippes 4 gange pr. år i 6 cm højde.
Gødskning: Hvis græsset mistrives, kan der anvendes almindelig plænegødning eller NPK. Brug maksimalt 3 kg pr. 100 kvadratmeter pr. år. Eftersåning: Der eftersås, hvis der opstår bare pletter. Kalkning: Hvis græsset mistrives, kan en jordbundsprøve give svar på, om jorden behøver kalk.

Pasning af rosenbede

Skadedyrsbekæmpelse: Det er uundgåeligt at se luseangreb i roserne. Den bedste bekæmpelse er at spule lusene af med koldt vand. Hold en hånd bag det angrebne skud og spul, til der ikke ses flere lus. Gentag processen, når der observeres angreb.
Gødskning: Der gødes altid efter en gødningsplan udarbejdet på grundlag af en jordbundsprøve. Der kan midlertidigt gødes efter følgende plan, indtil der er udarbejdet en gødningsplan. Til gødskning anvendes hovedsageligt humusforbedrende naturgødninger.
Vanding: Der vandes altid i tørre perioder. Roser viser ikke tegn på tørke, men evnen til at sætte nye blomster standser. Vand med ca. 35 mm pr. Gang. Måling af vandmængden sker nemmest i vandingsfeltet med en almindelig regnmåler. I særligt varme perioder vandes op til to gange pr uge.


Eksempel på havemand i Borup

CO Have & Anlæg ApS
Kymervej 24
4140 Borup
CVR: 33600453
Hjemmeside
SV-Service
Søvej 23
4140 Borup
CVR: 30285018
Hjemmeside
Gartner Jens Nielsen
Gammerødvej 4
4140 Borup
CVR: 73790050
Hjemmeside