Havemand Billund

Billig havemand Billund - Bestil 3 gratis tilbud

Du sparer 30 % med 3 fornemme tilbud

Du modtager kun tilbud fra faguddannede havemænd

Havemand Billund - Få hurtigt 3 skræddersyede tilbud

Det levende hegn

Hegnet er beplantningen med en eller flere rækker planter af kraftigt voksende buske og træer, der har til formål at skabe læ og rum i landskabet. Hegnet har ofte en bestand af mange forskellige arter planter, der med den tildelte vokseplads og den foreslåede pleje giver en stor blomster- og frugtsætning.
De enkelte planter indgår som en del af helheden. Plejen sigter mod at opretholde sunde planter og en stor artsrigdom. Den primære pleje er udtynding i hegnet i form af nedskæring af enkelte planter med års mellemrum. Der fjernes endvidere uønsket træagtigt ukrudt samt bjørneklo og japan pileurt.
Beskæring: Hegnet beskæres på en sådan måde, at plantede ammetræer, når deres funktion er overstået, helt fjernes. Derefter forynges ved nedskæring af enkelte planter i hegnet, hvis de er blevet så store, at de hæmmer de resterende planters vækst.

Pleje af levende hegn

Bestandtræer beskæres kun med henblik på sundhed. Det kan blive nødvendigt at klippe hegnets kant, hvis det bliver for bredt. Ukrudtsbekæmpelse: Ukrudtsbekæmpelse i hegnet går ud på at fjerne uønskede træagtige vækster samt landskabsukrudt som bjørneklo og japan pileurt.
De bør graves op med rod. Ét år gammelt vedagtigt ukrudt kan som regel trækkes op af en våd jord. l etableringsfasen holdes hegnet helt fri for ukrudt. Gødskning: Hegnet gødes kun i etableringsfasen med humusforbedrende naturgødninger.
Det er nødvendigt at have en plan for, hvad man stiller op med haverne i skolernes sommerferie. Der er mange løsninger - alt, man skal gøre, er at drøfte det med eleverne, og det i sig selv giver nogle helt andre erfaringer. Pludselig begynder læring at have en mening i børnenes liv, og de indser værdien af de andre emner, de tidligere har lært om.

Certificerede havemænd fra postnummer 7190


HC-Anlæg

Mølleparken 376
7190 Billund
CVR: 37587664

Ole Christensen Mosevang

Brunbjergvej 3
7190 Billund
CVR: 56741615

Dyrby Multiservice

Vejlevej 34
7190 Billund
CVR: 35560122
Tlf. 60878715

JSP Anlæg ApS

Kløvermarken 316
7190 Billund
CVR: 39675544
www.jspanlaeg.dk


JSP Anlægsgartnerfirma

Kløvermarken 316
7190 Billund
CVR: 27890326
www.jspanlaeg.dk

Johnny Vaaben Hansen Søbye

Løkkegårdsvej 1
7190 Billund
CVR: 16710202

PC-Anlæg

Mølleparken 110
7190 Billund
CVR: 37594822

Havemand Billund