Havemand Billund

  • Billig havemand Billund - Få 3 gratis tilbud
  • Få ca 11 procent i rabat med 3 eminente tilbud
  • Modtag kun tilbud fra bundsolide havemænd

3 tilbud er desværre ikke i drift lige nu

Eksempler på
vejnavne i 7190

Kærvej
Kornmarken
Skulpturstien
Kirkevej
Bakkelien
Højmarksvej
Majsmarken
Eksportvej
Løvlund Stationsvej
Rosengården
Stendyssen
Annexvej
Ole Kirks Vej
Elkærskovvej
Sdr. Almstokvej
Pilestien
Krog Skolevej
Flintemarken
Møllevej
Mølleparken

Havemand Billund - Få hurtigt 3 skræddersyede tilbud


Det levende hegn

Hegnet er beplantningen med en eller flere rækker planter af kraftigt voksende buske og træer, der har til formål at skabe læ og rum i landskabet. Hegnet har ofte en bestand af mange forskellige arter planter, der med den tildelte vokseplads og den foreslåede pleje giver en stor blomster- og frugtsætning.
De enkelte planter indgår som en del af helheden. Plejen sigter mod at opretholde sunde planter og en stor artsrigdom. Den primære pleje er udtynding i hegnet i form af nedskæring af enkelte planter med års mellemrum. Der fjernes endvidere uønsket træagtigt ukrudt samt bjørneklo og japan pileurt.
Beskæring: Hegnet beskæres på en sådan måde, at plantede ammetræer, når deres funktion er overstået, helt fjernes. Derefter forynges ved nedskæring af enkelte planter i hegnet, hvis de er blevet så store, at de hæmmer de resterende planters vækst.

Pleje af levende hegn

Bestandtræer beskæres kun med henblik på sundhed. Det kan blive nødvendigt at klippe hegnets kant, hvis det bliver for bredt. Ukrudtsbekæmpelse: Ukrudtsbekæmpelse i hegnet går ud på at fjerne uønskede træagtige vækster samt landskabsukrudt som bjørneklo og japan pileurt.
De bør graves op med rod. Ét år gammelt vedagtigt ukrudt kan som regel trækkes op af en våd jord. l etableringsfasen holdes hegnet helt fri for ukrudt. Gødskning: Hegnet gødes kun i etableringsfasen med humusforbedrende naturgødninger.
Det er nødvendigt at have en plan for, hvad man stiller op med haverne i skolernes sommerferie. Der er mange løsninger - alt, man skal gøre, er at drøfte det med eleverne, og det i sig selv giver nogle helt andre erfaringer. Pludselig begynder læring at have en mening i børnenes liv, og de indser værdien af de andre emner, de tidligere har lært om.


Reelle havemænd fra postnr. 7190

Johnny Vaaben Hansen Søbye
Løkkegårdsvej 1
7190 Billund
CVR: 16710202
Aagaard Service - Have og anlæg
Sønderkær 410
7190 Billund
CVR: 11864635
www.aagaardservice.dk
Dyrby Multiservice
Vejlevej 34
7190 Billund
CVR: 35560122
Tlf. 60878715