Havemand Bagsværd

  • Billig havemand Bagsværd - Modtag 3 gratis tilbud
  • Du sparer 22 % med 3 kontante tilbud
  • Få kun tilbud fra kvalitetsbevidste havemænd

Vi kan indtil videre ikke tilbyde 3 tilbud

Lokale veje
Bagsværd

Nydamsvej
Vibevænget
Søvej
Strømskellet
Skovdiget
Lupinmarken
Kildemosen
Stenten
Halbjørnsvej
Mosedybet
Bagsværd Torv
Bondehavevej
Rønnekrogen
Solbærvænget
Kåresvej
Fortstien
Peder Hesselsvej
Rugtoften
Haremosen
Skovkilden

Havemand Bagsværd - Gratis service: Få 3 billige havetilbud


Lær at tale havesprog

Bedst som man troede, at man havde lært at tale sit modersmål, dukker havesproget op med sine specielle udtryk, der giver dagligdags ord en helt ny betydning. Det er ikke gjort for at forvirre - tværtimod.
Hvis man kender det rigtige tekniske udtryk, kan man ofte spare et par forklarende sætninger, og det ikke bare i en samtale. På tryk og i tv bruger man ofte havestenografi for at spare tid. Det er ikke nødvendigt at lære helt specielle tekniske udtryk, men det kan betale sig at kende de mest almindelige.
Stokløbning er et udtryk, der normalt bruges om grøntsager, som går i blomst for tidligt. Det sker ofte for blomkål, salat og bladselleri, hvis de får lov at stå længe i jorden, efter at de er fuldt udviklede, eller hvis der sker en vækststandsning på grund af tørke eller ved ekstreme temperaturer.

Tilbagevisning, afhærdning og potning

Tilbagevisning er skud, der dør pga. beskadigelse eller sygdom, som arbejder sig ned i skuddet fra skudspidsen.
Spiring er den proces, hvorved et frø under passende fugtighed, temperatur og ilt udvikler sig til en kimplante.
Afhærdning betyder gradvis akklimatisering af en plante til køligere forhold. Det benyttes mest til udplantningsplanter for at vænne dem fra de varme vækstforhold i formeringskassen eller væksthuset, før de plantes ud til de køligere forhold i haven. To eller tre uger før den sidste nattefrost kan forventes, flyttes de til en koldbænk eller anbringes udendørs på gode dage og tages ind om aftenen.
Potning betyper at anbringe en plante i en potte. Oppotning hentyder til den første gang, en frøplante eller stikling med rod pottes; ompotning er, når en oppottet plante overføres til en anden eller en større potte.


Få kontakt til de bedste havemænd

M.H. Have og anlæg
Klausdalsbrovej 258
2880 Bagsværd
CVR: 29343357
www.facebook.com/203808599723795
AB Anlægsgartner
Sigmundsvej 14
2880 Bagsværd
CVR: 31128463
abanlaeg.wordpress.com
Pippis haveservice
Godtgemt 18
2880 Bagsværd
CVR: 34358788
www.pippishaveservice.dk