Havemand Aabenraa

Vi kan indtil videre desværre ikke levere tilbud

Havemand Aabenraa. Få gratis 3 konkurrencedygtige tilbud



Sommerblomstrende løgvækster

De sommerblomstrende løgvækster anvendes mellem stauder og buske eller i bede for sig selv. De fleste er meget blomsterrige over en længere periode. De er tillige meget kraftigt voksende og bør opbindes. De er ofte velegnede til buketter og dekorationer.
Sommerløgvæksterne købes og sættes (plantes) om foråret. Løgene og knoldene tåler ikke frost, så de skal opbevares frostfrit. Plejen sigter hovedsageligt på en god etablering, ukrudtsbekæmpelse og opbinding. Ønsker man at opbevare løgene og knoldene om vinteren, kræver det en omhyggelig optagning, inden der går frost i jorden.
Derefter en omhyggelig tørring og så en kølig, tør, frostfri overvintring. Udplantning: Jorden tilføres 5 cm grov kompost og 2 cm groft lerfrit grus, der blandes i den eksisterende jord ved gravning eller fræsning. På sandjorde tilføres kun kompost.



Sætning og afpudsning af løg

Sommerløgvæksterne vandes umiddelbart efter plantningen, så jorden kan sætte sig omkring løgene. Løgene sættes fra midten af maj til midten af juni. Løgene sættes altid lige under jordoverfladen - dog ikke, hvis der er angivet andet på posen. Husk altid at sætte dem med spidsen opad.
Det kan være en fordel, at løgene er drevet frem, så de plantes ud med top. Det giver en væsentlig tidligere blomstring. Sættes løgene sent, får man en tilsvarende senere blomstring. Bekæmpelse af ukrudt: Løgene står som regel mellem anden form for beplantning, så renholdelsen følger blot denne beplantning.
Afpudsning af løg: For at undgå at løgene sætter frø, hvilket vil nedsætte blomstringen, skal alle visne blomsterstande fjernes lige under blomsterhovedet. Optagning: Hvis man ønsker at gemme løgene til næste år, tages de op, når den første frost har svedet toppen, dog senest midt i november.







Eksempler på
vejnavne Aabenraa:
Varnæsvej
Østervang
Rødekrovej Vest
Svejrupløkke
Tømmergården
Rugkobbel
Rundemøllevej
Skolegade
Tjørnesti
Skolevænget
Tarrelyk
Slotsgade
Tværgade
Skedebjergvej
Årupgade
Skovparken
Styrtom Skovvej
Skovbakken
Strandgade
Skolevej

Ved du godt at...
... du ligeledes kan få leveret 2-3 profitable overslag fra en kompetent billig fotograf fra Aabenraa.

Tirsdag d. 11/8-20

3 advokat tilbud

Ansvarsbevidste havemænd i 6200 Aabenraa


Anlægsgartner Claus Lyng

Skovbølgaardvej 4
6200 Aabenraa
CVR: 21507334
www.clauslyng.dk

BA Multiservice IVS

Holmvej 16
6200 Aabenraa
CVR: 38793977
Tlf. 22767913

Plantning & Landskab, Aabenraa

Skedebjergvej 14
6200 Aabenraa
CVR: 25176391
Tlf. 74626111



© 2020 - www.billig-gartner.dk - CVR-nr. 31135915 - Kontakt