Træfældning Albertslund

  • Få gratis 3 tilbud på træfældning i Albertslund
  • Udfyld skemaet online på mindre end 7 minutter
  • 3 reelle firmaer afgiver tilbud

Få 3 Træfældning tilbud

Træfældning Albertslund - Indtast din opgave i dag

29. august 2018. 3 uforpligtende tilbud på træfældning Albertslund! Kvit og frit! Uanset hvilken slags træfældning, det drejer sig om. Vi sætter dit træfældningsjob i udbud! Du får til gengæld 3 tiltalende tilbud i løbet af få dage fra lokale firmaer i Albertslund. De modtagne tilbud kan du frit vælge mellem eller takke nej til.
Maksimalt 3 træfældningsfirmaer fra Albertslund får lov at byde på din træfældningsopgave og de modtager dine kontaktoplysninger. Du bliver kontaktet pr telefon, sms eller mail med henblik på, at blive enige om et muligt samarbejde. Denne service er fuldstændig gratis og uforpligtende for dig som opgaveopretter.
En aftale om at løse en træfældning opgave indgås direkte mellem træfældningsfirmaet og dig som eneste parter. Billig-gartner.dk formidler udelukkende kontakten mellem de to parter (opgaveløser og opgavestiller). Billig-gartner.dk har således ingen juridisk indflydelse eller ansvar for løsningen af opgaverne.

Fjernelse af fældede træer

I de senere år er det blevet almindeligt at aflægge korttømmer, som køres ud med krankøretøj. Det giver bedre muligheder for at undgå slæbeskader. Der bør tages hensyn til blivende træer og traktorførerens ønske om gode faldretninger. Træet bør kunne slæbes ud uden at de blivende træer bliver beskadiget.
l granbevoksninger er der et stort stamtal, og hensyn til udslæbning er særlig vigtigt. På den mineralfattige, sure jord vil førnen blive omsat langsomt. Her findes ikke mange regnorme og ikke noget mangfoldigt bakterieliv, så de seje cellulose- og Iigninholdige blade omsættes primært af svampe og smådyr.
Derved opstår der et trævlet, tørveagtigt og surt lag under førnen. Råjorden bliver udvasket for opløselige mineraler, og der dannes al dybere nede. Denne jordtype kaldes mor eller podzol.

Det er besværligt selv at skulle indhente tilbud

Få tilbud fra erfarne træfældningsfirmaer uanset hvor i Albertslund kommune du bor:
  • Vridsløselille
  • Herstedøster
  • Herstedvester
  • Herstedvang
  • Risby

Få 3 Træfældning tilbud


Eksempler på træfældning i 2620 Albertslund

HRH Gartner & Ejendomsservice A/S
Herstedøster Skolevej 16
2620 Albertslund
CVR: 26085462
Hjemmeside
Sylwesters Haveanlæg
Herstedvesterstræde 54
2620 Albertslund
CVR: 36739398
Hjemmeside
Alletiders Anlæg ApS
Herstedvang 7 A
2620 Albertslund
CVR: 33770316
Hjemmeside