Havemand Varde

  • Få 3 gratis tilbud på billig havemand i Varde
  • Udfyld skemaet online på bare 3 min.
  • Du får kun tilbud fra dygtige havemænd

Grundet travlhed er "Få 3 tilbud på Gartner" pt på pause.
Kontakt gerne vores samarbejdspartnere direkte.

Tilbud på havemand Varde - 3 tilbud giver nye muligheder


Hvad er busketter?

Buskettet er en større eller mindre samling af kraftigt voksende prydbuske. De anvendes ofte til at skabe rum eller til at skærme mod vinden. Buskettet er en sammenhængende buskbeplantning, hvor den enkelte plante er underlagt et helhedsindtryk.
Plejen sigter mod at opretholde helhedsindtrykket med sunde planter. Ukrudtsbekæmpelse i buskettet sker med skuffejern, hakkejern og rive - normalt 3-4 gange om året. Større mængder ukrudt fjernes, før det smider frø. Et veletableret busket får kun ukrudt rundt i kanten og efterhånden træagtigt ukrudt i beplantningen.
l etableringsfasen renholdes bedet hver 4. uge med hakke eller skuffejern, så ukrudtet ikke når at smide frø. Beskæring kanter: På den enkelte busk fjernes evt. døde grene. Ellers er det oftest kanterne på bedet, der skal klippes, især hvis de fylder mere end det areal, der ønskes dækket.

Beskæring af busketter

Beskæring: Buskettet kan beskæres med udtynding en gang årligt som prydbuskene, eller de kan forynges med en tilbageskæring med 7-8 års mellemrum. Gødskning: Buskettet gødes kun i etableringsfasen, og hvis buskene viser tegn på gødningsmangel.
Der anvendes primært humusforbedrende naturgødninger. Der kan derudover gødes efter en jordbund prøve eller en gødningsplan. Vanding: Vanding er typisk kun nødvendig i etableringsfasen. Der vandes med mindst 25 mm hver gang, målt med regnmåler indenfor vandingsfeltet.
Humuspleje: Jorden bør hvert år tilføres et solidt lag kompost på 2-3 cm, der spredes ud i vinterperioden. Herved opnås en levende og humusholdig sund jord med en effektiv omsætning.


Eksempler på havemand i 6800 Varde

sig haver og anlæg
Sct Gertrudsvej 35
6800 Varde
CVR: 36590343
Hjemmeside
Ellebæks Haveservice
Neder Hallumvej 71
6800 Varde
CVR: 35555536
Hjemmeside
LS Brolægning
Toftnæsvej 43
6800 Varde
CVR: 20277157
Hjemmeside