Havemand Langeland

  • Få gratis 3 tilbud på billig havemand i Langeland
  • Udfyld formularen online på mindre end 2 min.
  • Du får kun tilbud fra dygtige havemænd

Grundet travlhed er "Få 3 tilbud på Gartner" pt på pause.
Kontakt gerne vores samarbejdspartnere direkte.

Har du brug for en god og billig havemand Langeland?


Sommerblomster

Bedet med sommerblomster er et af de mest blomsterrige bede i haven. Da det består af planter, der ikke tåler frost, plantes der nye arter hvert år. Det giver mulighed for nye sammensætninger år for år. Plejen sigter mod sikker etablering ved udplantning samt renholdelse af bedet.
En væsentlig forudsætning for at undgå frostskader er kendskab til risikoen for sen nattefrost i det område, hvor bedet etableres. Der er ofte meget sen nattefrost i de indre dele af landet, hvorimod det forholder sig modsat i kystområder. Det giver et meget forskelligt plantetidspunkt, fra først i maj til midt i juni.
Der kan etableres to kulturer, hvis der anvendes frosttålsomme planter i vinterhalvåret. Udplantning: Jorden tilføres 5 cm grov kompost og 2 cm groft lerfrit grus, der blandes i den eksisterende jord ved fræsning. På sandjorde tilføres kun kompost.

Pasning af sommerblomster

Sommerblomsterne plantes ud, så rodklumpen er dækket af jord, og vandes umiddelbart efter plantningen. Ved efterårsplantning skal der ikke tilføres kompost og grus, kun fræses. Ukrudtsbekæmpelse: Jorden mellem sommerblomsterne holdes fri for synligt ukrudt, især i den første tid efter udplantning.
Senere, når planterne er vokset til, håndluges kun synligt ukrudt. Ved særlige behov eller stor ukrudtsbestand kan der renholdes hver uge. Synlig jord i bedets kant holdes kultiveret. Afpudsning: Sommerblomsterbede skal fremtræde smukke og velholdte, så alle visne blomsterstande og blade fjernes.
Gødskning: Der anvendes primært humusforbedrende naturgødninger. Senere kan der gives 2 kg kalksalpeter pr. 100 ml. Der bør kun gødes i tørvejr eller lige inden vanding, da gødningskorn i bladhjørnerne vil svide planterne.


Eksempler på havemand i 5932 Langeland

I/S Larsen drift
Galbjergvej 4, Brandsby
5932 Humble
CVR: 28359608
Hjemmeside
F.H. Multiservice
Renevejen 4
5932 Humble
CVR: 28931123
Hjemmeside
Ejvind Straarup
Landevejen 6
5932 Humble
CVR: 75655215
Hjemmeside