Havemand Kerteminde

  • Billig havemand Kerteminde - Få 3 gratis tilbud
  • Du sparer 15 % med 3 gennemarbejdede tilbud
  • Du modtager kun tilbud fra solide havemænd

Grundet travlhed er "Få 3 tilbud" lige nu aflyst

Eksempler på
vejnavne i 5300

Birkevej
Dosseringen
Birkemosen
Fynshovedvej
Bellisvej
Gammelmose
Bregnør Bygade
Enghaverne
Cikorievej
Drigstrupvej
Anemonevej
Degneløkkevej
Fåredammen
Gyvelvej
Fyrrevænget
Fiskergade
Bynkevej
Hans Schacksvej
I.A.Larsensvej
Fribertsvej

Havemand Kerteminde - Indhent de 3 billigste tilbud her


Stauderabat vedligeholdelse

Stauderabatten er i modsætning til staudebedet ofte sammensat af mange planter af samme art. Det giver i staudernes blomstringstid et ensartet billede. Der vælges ofte stauder med lang blomstringstid og korte opretstående skud, der ikke vælter.
Stauderabatten kan være sammensat af flere arter plantet i et system. Hvis der også er brugt forårsløgvækster, kan der opnås et smukt blomsterskue flere gange i løbet af en vækstsæson. Plejen sigter mod renholdelse og, ved sammensætning af flere arter, afpudsning af visne blomster.
Ukrudtsbekæmpelseforetages ved at jorden friholdes for synligt ukrudt mellem stauderne , især først på sæsonen. Senere dækker stauderne jorden, så der kun kommer ganske lidt ukrudt. Det sker ved renholdelse hver 3. uge først på sæsonen, senere med noget længere interval. Ved særlige behov eller stor ukrudtsbestand kan der renholdes hver lidt oftere.

Stauder og ukrudt

Bekæmpelsen sker med hakkejern, skuffejern og rive. Ved hyppig renholdelse på bar jord kan kultivatoren anvendes, når større ukrudt håndluges først. Kultivering: En hyppig kultivering eller kraftig rivning holder jordoverfladen løs og fri for skorpedannelse.
Det formindsker endvidere fremspiring af ukrudt og nedsætter fordampningen i tørre perioder. Kultivering foretages i forbindelse med ukrudtsbekæmpelse. Afpudsning: Stauder, der får store grimme visne blomsterstande, beskæres ved at fjerne den afblomstrede del af skuddet lige under blomsterstanden, gerne med en hækklipper.
Gøres det lige efter afblomstringen, er enkelte stauder i stand til at sætte nye blomster igen. Gødskning: Der anvendes hovedsageligt humusforbedrende naturgødninger.


Eksempler på havemand Kerteminde

Skovlunden ApS
Skovlunden 5
5300 Kerteminde
CVR: 33953267
Hjemmeside
Gartneriet Peter Jeppesen
Hundslevgyden 83
5300 Kerteminde
CVR: 27932142
Hjemmeside
Gartner Jørn Nielsen
Nymarksvej 143
5300 Kerteminde
CVR: 14217231
Hjemmeside