Havemand i Bramming

  • Få 3 gratis tilbud på billig havemand i Bramming
  • Udfyld formularen på under 4 minutter
  • Du får kun tilbud fra potentielle havemænd

Grundet travlhed er "Få 3 tilbud på Gartner" pt på pause.
Kontakt gerne vores samarbejdspartnere direkte.

Indsend din Bramming haveopgave til os

7. august 2017. Havemænd og gartnere, der er tilknyttet Billig-gartner.dk, giver gerne et godt tilbud på dit haveprojekt i Bramming. Vi sørger for at dit havearbejde bliver sat i udbud så du kan modtage 3 fordelagtige tilbud. På den måde sikrer vi, at du bliver en glad og tilfreds kunde, der får løst din haveopgave i Bramming.
Når du har udfyldt vores enkle webformular, som du finder bag den grønne knap her på siden, sendes din haveopgave ud til flere forskellige relevante havefirmaer i Bramming. Efterhånden som de får kigget din haveopgave igennem og regnet på et tilbud, vender de direkte tilbage til dig.
Du kan du stille og roligt sammenligne de forskellige havetilbud og let finde frem til og vælge det bedste og billigste tilbud. På denne måde bliver det ikke nemmere at finde en billig og erfaren havemand i Bramming. Opret din haveopgave nu og få den flotteste have i Bramming og omegn!

Gødskning og vanding af prydbuske

Afpudsning: Prydbuske, der får store grimme visne blomsterstande, beskæres ved at fjerne den afblomstrede del af grenen lige under blomsterstanden. Gøres det lige efter afblomstringen, kan busken ofte nå at sætte nye blomster samme sæson.
Gødskning: Der gødes altid efter en gødningsplan udarbejdet på grundlag af en jordbundsprøve. Der kan midlertidigt gødes efter følgende plan, indtil der er udarbejdet en gødningsplan. Til gødskning anvendes hovedsageligt hunius-forbedrende naturgødninger.
Vanding: Der vandes i den i tabellen markerede periode, når buskene i tørre perioder viser tegn på vandmangel. Det viser sig ofte med hængende blade. Der vandes med ca. 20 mm pr. gang, målt med en regnmåler i vandingsfeltet. I særligt varme perioder vandes op til to gange om ugen. Humuspleje: Jorden tilføres hvert år et lag kompost på 2-5 cm, der kultiveres ned i jordoverfladen.

Krat i haven

Krattet fremstår som en vild bevoksning sammensat af særligt hårdføre buske. Krattet består ofte af flere forskellige arter, der med hver deres egenskaber skaber en frodigt udseende beplantning. Plejen sigter mod at opretholde en sundt udseende beplantning uden fremspiring af uønskede træagtige planter.
De enkelte arter afgrænses i kanten af krattet, så krattet ikke breder sig uhæmmet. Ukrudtsbekæmpelse i krattet går ud på at fjerne uønskede træagtige vækster samt landskabs-ukrudt som bjørneklo og japan pileurt. De bør graves op med rod. Ét år gammelt vedagtigt ukrudt kan som regel trækkes op af en våd jord.
Beskæring: Krattet kantklippes, hvis det breder sig for meget. Gødskning: Krattet gødes kun i etableringsfasen med humusforbedrende naturgødninger. Vanding: Vanding er som regel kun nødvendig i etableringsfasen. Der vandes altid med mindst 20 mm pr. gang.

Få 3 tilbud


Eksempler på havemand i 6740 Bramming
AP Montage og Anlæg
Jernbanegade 2
6740 Bramming
CVR: 34031770
Hjemmeside
Gustavsen Anlæg​
Gummesmarkvej 11
6740 Bramming
CVR: 26674492
Hjemmeside
Donslund Service
Gl Hovedvej 20
6740 Bramming
CVR: 33184557
Hjemmeside