Havemand Billund

  • Få gratis 3 tilbud på billig havemand i Billund
  • Udfyld formularen online på kun 3 minutter
  • Du får kun tilbud fra kvalitetssikrede havemænd

Grundet travlhed er "Få 3 tilbud på Gartner" pt på pause.
Kontakt gerne vores samarbejdspartnere direkte.

Havemand Billund - Få hurtigt 3 skræddersyede tilbud

25. august 2018. Vi sørger for, at du får de 3 bedste tilbud på havemand Billund arbejde. Vores gratis formidlingstjeneste sætter dig let i kontakt med rutinerede lokale havemænd i og omkring Billund. Få en hurtig og billig løsning på dine haveproblemer i Billund - bestil 3 tilbud nu. Sådan sparer du op til ca 28 procent.
I Danmark har vi fri prisdannelse på serviceydelser. Dette betyder, at havemændene selv kan fastsætte størrelsen på deres timeløn. For dig som forbruger medfører det, at du kan komme ud for rigtig store prisforskelle i Billund for præcis den samme ydelse. Få overblik over prisniveauet ved at indhente 3 tilbud.
Din del af arbejdet er nemt - du indtaster blot din haveopgave i kontaktformularen på kun 8 minutter og sender den ind til os. Så går vi i gang med at finde de bedste egnede havefirmaer i Billund som modtager dine kontaktoplysninger, så de selv kan kontakte dig. Mens din have bliver ordnet, kan du og ungerne lege med Lego ;-)

Det levende hegn

Hegnet er beplantningen med en eller flere rækker planter af kraftigt voksende buske og træer, der har til formål at skabe læ og rum i landskabet. Hegnet har ofte en bestand af mange forskellige arter planter, der med den tildelte vokseplads og den foreslåede pleje giver en stor blomster- og frugtsætning.
De enkelte planter indgår som en del af helheden. Plejen sigter mod at opretholde sunde planter og en stor artsrigdom. Den primære pleje er udtynding i hegnet i form af nedskæring af enkelte planter med års mellemrum. Der fjernes endvidere uønsket træagtigt ukrudt samt bjørneklo og japan pileurt.
Beskæring: Hegnet beskæres på en sådan måde, at plantede ammetræer, når deres funktion er overstået, helt fjernes. Derefter forynges ved nedskæring af enkelte planter i hegnet, hvis de er blevet så store, at de hæmmer de resterende planters vækst.

Pleje af levende hegn

Bestandtræer beskæres kun med henblik på sundhed. Det kan blive nødvendigt at klippe hegnets kant, hvis det bliver for bredt. Ukrudtsbekæmpelse: Ukrudtsbekæmpelse i hegnet går ud på at fjerne uønskede træagtige vækster samt landskabsukrudt som bjørneklo og japan pileurt.
De bør graves op med rod. Ét år gammelt vedagtigt ukrudt kan som regel trækkes op af en våd jord. l etableringsfasen holdes hegnet helt fri for ukrudt. Gødskning: Hegnet gødes kun i etableringsfasen med humusforbedrende naturgødninger.
Der kan endvidere anvendes NPK 23-3-7. Der gives 2 kg pr. 100 m2 pr. år. Det er 20 g pr. m2 svarende til de fleste buskes behov. Vanding: Vanding er som regel kun nødvendig i etableringsfasen. Der vandes altid med mindst 20 mm pr. gang, målt med en regnmåler i vandingsfeltet.


Eksempler på havemand i 7190 Billund

Ole Christensen Mosevang
Brunbjergvej 3
7190 Billund
CVR: 56741615
Hjemmeside
JSP Anlægsgartnerfirma
Kløvermarken 316
7190 Billund
CVR: 27890326
Hjemmeside
Aagaard Service - Have og anlæg
Sønderkær 410
7190 Billund
CVR: 11864635
Hjemmeside