Havemand Aabenraa

  • Billig havemand Aabenraa - Modtag gratis 3 tilbud
  • Du sparer 28 procent med 3 fortrinlige tilbud
  • Få kun tilbud fra lokale havemænd

3 tilbud på Gartner er pt. på pause

Eksempler på veje
fra Aabenraa

Vesterballevej
Styrtom Engvej
Smedevænget
Skovskifte
Ved Vejen
Søgårdvej
Søndermarksvej
Rugkobbel
Søndergade
Slotsgyden
Sejersholt
Røllum Skovvej
Østervang
Vester Hessel
Skomagermosen
Tømmergården
Thomas Bartholins Vej
Slogbækvej
Stationsvej
Stalholt

Havemand Aabenraa. Få gratis 3 konkurrencedygtige tilbud


Sommerblomstrende løgvækster

De sommerblomstrende løgvækster anvendes mellem stauder og buske eller i bede for sig selv. De fleste er meget blomsterrige over en længere periode. De er tillige meget kraftigt voksende og bør opbindes. De er ofte velegnede til buketter og dekorationer.
Sommerløgvæksterne købes og sættes (plantes) om foråret. Løgene og knoldene tåler ikke frost, så de skal opbevares frostfrit. Plejen sigter hovedsageligt på en god etablering, ukrudtsbekæmpelse og opbinding. Ønsker man at opbevare løgene og knoldene om vinteren, kræver det en omhyggelig optagning, inden der går frost i jorden.
Derefter en omhyggelig tørring og så en kølig, tør, frostfri overvintring. Udplantning: Jorden tilføres 5 cm grov kompost og 2 cm groft lerfrit grus, der blandes i den eksisterende jord ved gravning eller fræsning. På sandjorde tilføres kun kompost.

Sætning og afpudsning af løg

Sommerløgvæksterne vandes umiddelbart efter plantningen, så jorden kan sætte sig omkring løgene. Løgene sættes fra midten af maj til midten af juni. Løgene sættes altid lige under jordoverfladen - dog ikke, hvis der er angivet andet på posen. Husk altid at sætte dem med spidsen opad.
Det kan være en fordel, at løgene er drevet frem, så de plantes ud med top. Det giver en væsentlig tidligere blomstring. Sættes løgene sent, får man en tilsvarende senere blomstring. Bekæmpelse af ukrudt: Løgene står som regel mellem anden form for beplantning, så renholdelsen følger blot denne beplantning.
Afpudsning af løg: For at undgå at løgene sætter frø, hvilket vil nedsætte blomstringen, skal alle visne blomsterstande fjernes lige under blomsterhovedet. Optagning: Hvis man ønsker at gemme løgene til næste år, tages de op, når den første frost har svedet toppen, dog senest midt i november.


Eksempel på lokal havemand i 6200 Aabenraa

Løjt Vej og Park Aps
Løjt Storegade 13
6200 Aabenraa
CVR: 36437219
Hjemmeside
Niels Junggreen Have
Barsmark Bygade 71
6200 Aabenraa
CVR: 13056374
Hjemmeside
Frank Sørensen Anlægsgartner
Juelsbjerg 13
6200 Aabenraa
CVR: 11337473
Hjemmeside